NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里
魔兽怀旧服人口普查 - 权威数据专业版
魔兽世界怀旧服人口比例统计展示各大服务器与阵营的人口阵营种族职业等情况,可以查询并上传自己所在大区阵营的数据,更新时间是每天晚上12点。
所需插件:http://www.nfuwow.com/plugin/detail/artid/392.html
上传拍卖行物资数据:http://rk.nfuwow.com/index/people.html
选择服务器 上传数据

魔兽怀旧服人口比例上传拍卖行数据

战场阵容: 联盟阵容 部落阵容
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
2681357

1:1.22

1208383 1472974 45% 55%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
673712

1:1.3

293221 380491 44% 56%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
726456

1:1.19

331927 394529 46% 54%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
568301

1:1.27

250432 317869 44% 56%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
619857

1:1.14

289703 330154 47% 53%
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
灰烬使者PVP

1:1.12

48952 23073 25879 47% 53% 热心网友
哈霍兰PVP

2.5:1

48574 34681 13893 71% 29% 热心网友
奥罗PVP

1:2.26

47963 14728 33235 31% 69% 热心网友
碧空之歌PVP

1.02:1

45674 23054 22620 50% 50% 热心网友
末日之刃PVP

1:1.43

45402 18707 26695 41% 59% 热心网友
光芒PVP

1:1.4

44986 18776 26210 42% 58% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:1.58

44850 17363 27487 39% 61% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:2.06

44807 14625 30182 33% 67% 热心网友
水晶之牙PVP

1:2.09

44533 14425 30108 32% 68% 热心网友
巴罗夫PVP

1:1.5

43817 17492 26325 40% 60% 热心网友
希尔盖PVP

1:1.91

43737 15022 28715 34% 66% 热心网友
奥金斧PVP

1:2.09

43671 14116 29555 32% 68% 热心网友
灵风PVP

1:1.46

43407 17623 25784 41% 59% 热心网友
维克洛尔PVP

1:2.23

43185 13380 29805 31% 69% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:1.72

43010 15826 27184 37% 63% 热心网友
骨火PVP

1:2.38

41889 12383 29506 30% 70% 热心网友
雷德PVP

2.06:1

41687 28083 13604 67% 33% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:1.99

41576 13897 27679 33% 67% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.45:1

41264 24402 16862 59% 41% 热心网友
寒脊山小径PVE

2.02:1

41207 27546 13661 67% 33% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:1.22

41172 18538 22634 45% 55% 热心网友
维希度斯PVP

1:2.71

40965 11032 29933 27% 73% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:2.6

40375 11211 29164 28% 72% 热心网友
匕首岭PVE

3.69:1

40123 31569 8554 79% 21% 热心网友
震地者PVP

1:2.35

39861 11913 27948 30% 70% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:2.52

39751 11287 28464 28% 72% 热心网友
祈福PVP

1.69:1

39245 24650 14595 63% 37% 热心网友
龙之召唤PVP

1:999999999

39193 0 39193 0% 100% 热心网友
辛迪加RP

999999999:1

39010 39010 0 100% 0% 热心网友
霜语PVP

1:57.92

38943 661 38282 2% 98% 热心网友
审判PVP

1.07:1

38675 20023 18652 52% 48% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

2.53:1

38423 27525 10898 72% 28% 热心网友
加丁PVP

1:1.12

38417 18089 20328 47% 53% 热心网友
狂野之刃PVP

1:1.46

38414 15585 22829 41% 59% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

1:1.5

38341 15319 23022 40% 60% 热心网友
卓越PVP

1:1.48

38143 15363 22780 40% 60% 热心网友
雷霆之击PVP

1.09:1

37163 19379 17784 52% 48% 热心网友
范克瑞斯PVP

26.2:1

36881 35525 1356 96% 4% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

1.44:1

36879 21737 15142 59% 41% 热心网友
布鲁PVP

1:44.18

36777 814 35963 2% 98% 热心网友
无畏PVP

1.15:1

36604 19611 16993 54% 46% 热心网友
狮心PVP

999999999:1

35581 35581 0 100% 0% 热心网友
埃提耶什PVP

1.01:1

34815 17507 17308 50% 50% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:1.67

34809 13033 21776 37% 63% 热心网友
法尔班克斯PVP

999999999:1

34768 34768 0 100% 0% 热心网友
辛洛斯PVP

1:1.37

34587 14617 19970 42% 58% 热心网友
帕奇维克PVP

1:27.5

34200 1200 33000 4% 96% 热心网友
沙顶PVP

1:999999999

33696 0 33696 0% 100% 热心网友
怀特迈恩PVP

999999999:1

31995 31995 0 100% 0% 热心网友
怒炉PVP

2.37:1

31911 22453 9458 70% 30% 热心网友
诺格弗格PVP

1:8.78

31473 3218 28255 10% 90% 热心网友
觅心者PVP

1:82.95

29802 355 29447 1% 99% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:1.54

29175 11474 17701 39% 61% 热心网友
无尽风暴PVP

1:44.04

29138 647 28491 2% 98% 热心网友
艾隆纳亚PVP

3.07:1

28701 21657 7044 75% 25% 热心网友
娅尔罗PVP

1.13:1

28586 15156 13430 53% 47% 热心网友
火锤PVP

1.5:1

28468 17064 11404 60% 40% 热心网友
曼多基尔PVP

2.95:1

27954 20879 7075 75% 25% 热心网友
比斯巨兽PVP

1:610.38

27512 45 27467 0% 100% 热心网友
寒冰之王PVP

1.32:1

27422 15626 11796 57% 43% 热心网友
赫洛德PVP

1:7.64

24580 2845 21735 12% 88% 热心网友
流沙岗哨PVP

1:1.03

23414 11531 11883 49% 51% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
木喉要塞RP

1.66:1

20732 12952 7780 62% 38% 热心网友
阿鲁高PVP

1.05:1

20237 10385 9852 51% 49% 热心网友
范沃森PVP

1.91:1

20151 13237 6914 66% 34% 热心网友
沙尔图拉PVP

1:999999999

19775 0 19775 0% 100% 热心网友
吉兹洛克PVP

1:1.1

19748 9409 10339 48% 52% 热心网友
比格沃斯PVP

999999999:1

19643 19643 0 100% 0% 热心网友
秩序之源PVP

1:999999999

19383 0 19383 0% 100% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:999999999

17276 0 17276 0% 100% 热心网友
神谕林地PVP

1:1.01

16020 7965 8055 50% 50% 热心网友
拉姆斯登PVP

1:1.22

16013 7205 8808 45% 55% 热心网友
巨龙沼泽PVP

1:3.99

14880 2980 11900 20% 80% 热心网友
龙牙PVP

999999999:1

13185 13185 0 100% 0% 热心网友
祖尔格拉布PVP

1:1.13

12550 5900 6650 47% 53% 热心网友
阿拉希盆地PVP

1.33:1

10500 6000 4500 57% 43% 热心网友
迈克斯纳PVP

999999999:1

10085 10085 0 100% 0% 热心网友
萨弗隆PVP

3.2:1

9907 7550 2357 76% 24% 热心网友
布劳缪克丝PVP

1:1.84

9476 3340 6136 35% 65% 热心网友
甲虫之墙PVP

1.23:1

9450 5212 4238 55% 45% 热心网友
塞卡尔PVP

1.1:1

7942 4164 3778 52% 48% 热心网友
法琳娜PVP

999999999:1

7130 7130 0 100% 0% 热心网友
维克托PVP

1.06:1

6590 3395 3195 52% 48% 热心网友
法拉克斯PVE

1.48:1

6555 3909 2646 60% 40% 热心网友
圣光之愿PVP

1.3:1

6217 3512 2705 56% 44% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

1:1.49

5609 2252 3357 40% 60% 热心网友
乌洛克PVP

1:999999999

752 0 752 0% 100% 热心网友
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
埃提耶什PVP

1.01:1

34815 17507 17308 50% 50% 热心网友
神谕林地PVP

1:1.01

16020 7965 8055 50% 50% 热心网友
碧空之歌PVP

1.02:1

45674 23054 22620 50% 50% 热心网友
流沙岗哨PVP

1:1.03

23414 11531 11883 49% 51% 热心网友
阿鲁高PVP

1.05:1

20237 10385 9852 51% 49% 热心网友
维克托PVP

1.06:1

6590 3395 3195 52% 48% 热心网友
审判PVP

1.07:1

38675 20023 18652 52% 48% 热心网友
雷霆之击PVP

1.09:1

37163 19379 17784 52% 48% 热心网友
吉兹洛克PVP

1:1.1

19748 9409 10339 48% 52% 热心网友
塞卡尔PVP

1.1:1

7942 4164 3778 52% 48% 热心网友
灰烬使者PVP

1:1.12

48952 23073 25879 47% 53% 热心网友
加丁PVP

1:1.12

38417 18089 20328 47% 53% 热心网友
娅尔罗PVP

1.13:1

28586 15156 13430 53% 47% 热心网友
祖尔格拉布PVP

1:1.13

12550 5900 6650 47% 53% 热心网友
无畏PVP

1.15:1

36604 19611 16993 54% 46% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:1.22

41172 18538 22634 45% 55% 热心网友
拉姆斯登PVP

1:1.22

16013 7205 8808 45% 55% 热心网友
甲虫之墙PVP

1.23:1

9450 5212 4238 55% 45% 热心网友
圣光之愿PVP

1.3:1

6217 3512 2705 56% 44% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
寒冰之王PVP

1.32:1

27422 15626 11796 57% 43% 热心网友
阿拉希盆地PVP

1.33:1

10500 6000 4500 57% 43% 热心网友
辛洛斯PVP

1:1.37

34587 14617 19970 42% 58% 热心网友
光芒PVP

1:1.4

44986 18776 26210 42% 58% 热心网友
末日之刃PVP

1:1.43

45402 18707 26695 41% 59% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

1.44:1

36879 21737 15142 59% 41% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.45:1

41264 24402 16862 59% 41% 热心网友
灵风PVP

1:1.46

43407 17623 25784 41% 59% 热心网友
狂野之刃PVP

1:1.46

38414 15585 22829 41% 59% 热心网友
卓越PVP

1:1.48

38143 15363 22780 40% 60% 热心网友
法拉克斯PVE

1.48:1

6555 3909 2646 60% 40% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

1:1.49

5609 2252 3357 40% 60% 热心网友
巴罗夫PVP

1:1.5

43817 17492 26325 40% 60% 热心网友
火锤PVP

1.5:1

28468 17064 11404 60% 40% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

1:1.5

38341 15319 23022 40% 60% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:1.54

29175 11474 17701 39% 61% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:1.58

44850 17363 27487 39% 61% 热心网友
木喉要塞RP

1.66:1

20732 12952 7780 62% 38% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:1.67

34809 13033 21776 37% 63% 热心网友
祈福PVP

1.69:1

39245 24650 14595 63% 37% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:1.72

43010 15826 27184 37% 63% 热心网友
布劳缪克丝PVP

1:1.84

9476 3340 6136 35% 65% 热心网友
希尔盖PVP

1:1.91

43737 15022 28715 34% 66% 热心网友
范沃森PVP

1.91:1

20151 13237 6914 66% 34% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:1.99

41576 13897 27679 33% 67% 热心网友
寒脊山小径PVE

2.02:1

41207 27546 13661 67% 33% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:2.06

44807 14625 30182 33% 67% 热心网友
雷德PVP

2.06:1

41687 28083 13604 67% 33% 热心网友
水晶之牙PVP

1:2.09

44533 14425 30108 32% 68% 热心网友
奥金斧PVP

1:2.09

43671 14116 29555 32% 68% 热心网友
维克洛尔PVP

1:2.23

43185 13380 29805 31% 69% 热心网友
奥罗PVP

1:2.26

47963 14728 33235 31% 69% 热心网友
震地者PVP

1:2.35

39861 11913 27948 30% 70% 热心网友
怒炉PVP

2.37:1

31911 22453 9458 70% 30% 热心网友
骨火PVP

1:2.38

41889 12383 29506 30% 70% 热心网友
哈霍兰PVP

2.5:1

48574 34681 13893 71% 29% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:2.52

39751 11287 28464 28% 72% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

2.53:1

38423 27525 10898 72% 28% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:2.6

40375 11211 29164 28% 72% 热心网友
维希度斯PVP

1:2.71

40965 11032 29933 27% 73% 热心网友
曼多基尔PVP

2.95:1

27954 20879 7075 75% 25% 热心网友
艾隆纳亚PVP

3.07:1

28701 21657 7044 75% 25% 热心网友
萨弗隆PVP

3.2:1

9907 7550 2357 76% 24% 热心网友
匕首岭PVE

3.69:1

40123 31569 8554 79% 21% 热心网友
巨龙沼泽PVP

1:3.99

14880 2980 11900 20% 80% 热心网友
赫洛德PVP

1:7.64

24580 2845 21735 12% 88% 热心网友
诺格弗格PVP

1:8.78

31473 3218 28255 10% 90% 热心网友
范克瑞斯PVP

26.2:1

36881 35525 1356 96% 4% 热心网友
帕奇维克PVP

1:27.5

34200 1200 33000 4% 96% 热心网友
无尽风暴PVP

1:44.04

29138 647 28491 2% 98% 热心网友
布鲁PVP

1:44.18

36777 814 35963 2% 98% 热心网友
霜语PVP

1:57.92

38943 661 38282 2% 98% 热心网友
觅心者PVP

1:82.95

29802 355 29447 1% 99% 热心网友
比斯巨兽PVP

1:610.38

27512 45 27467 0% 100% 热心网友
沙尔图拉PVP

1:999999999

19775 0 19775 0% 100% 热心网友
辛迪加RP

999999999:1

39010 39010 0 100% 0% 热心网友
比格沃斯PVP

999999999:1

19643 19643 0 100% 0% 热心网友
狮心PVP

999999999:1

35581 35581 0 100% 0% 热心网友
秩序之源PVP

1:999999999

19383 0 19383 0% 100% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:999999999

17276 0 17276 0% 100% 热心网友
怀特迈恩PVP

999999999:1

31995 31995 0 100% 0% 热心网友
龙之召唤PVP

1:999999999

39193 0 39193 0% 100% 热心网友
法尔班克斯PVP

999999999:1

34768 34768 0 100% 0% 热心网友
迈克斯纳PVP

999999999:1

10085 10085 0 100% 0% 热心网友
沙顶PVP

1:999999999

33696 0 33696 0% 100% 热心网友
乌洛克PVP

1:999999999

752 0 752 0% 100% 热心网友
龙牙PVP

999999999:1

13185 13185 0 100% 0% 热心网友
法琳娜PVP

999999999:1

7130 7130 0 100% 0% 热心网友
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
辛迪加RP

999999999:1

39010 39010 0 100% 0% 热心网友
比格沃斯PVP

999999999:1

19643 19643 0 100% 0% 热心网友
狮心PVP

999999999:1

35581 35581 0 100% 0% 热心网友
怀特迈恩PVP

999999999:1

31995 31995 0 100% 0% 热心网友
法尔班克斯PVP

999999999:1

34768 34768 0 100% 0% 热心网友
迈克斯纳PVP

999999999:1

10085 10085 0 100% 0% 热心网友
龙牙PVP

999999999:1

13185 13185 0 100% 0% 热心网友
法琳娜PVP

999999999:1

7130 7130 0 100% 0% 热心网友
范克瑞斯PVP

26.2:1

36881 35525 1356 96% 4% 热心网友
匕首岭PVE

3.69:1

40123 31569 8554 79% 21% 热心网友
萨弗隆PVP

3.2:1

9907 7550 2357 76% 24% 热心网友
艾隆纳亚PVP

3.07:1

28701 21657 7044 75% 25% 热心网友
曼多基尔PVP

2.95:1

27954 20879 7075 75% 25% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

2.53:1

38423 27525 10898 72% 28% 热心网友
哈霍兰PVP

2.5:1

48574 34681 13893 71% 29% 热心网友
怒炉PVP

2.37:1

31911 22453 9458 70% 30% 热心网友
雷德PVP

2.06:1

41687 28083 13604 67% 33% 热心网友
寒脊山小径PVE

2.02:1

41207 27546 13661 67% 33% 热心网友
范沃森PVP

1.91:1

20151 13237 6914 66% 34% 热心网友
祈福PVP

1.69:1

39245 24650 14595 63% 37% 热心网友
木喉要塞RP

1.66:1

20732 12952 7780 62% 38% 热心网友
火锤PVP

1.5:1

28468 17064 11404 60% 40% 热心网友
法拉克斯PVE

1.48:1

6555 3909 2646 60% 40% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.45:1

41264 24402 16862 59% 41% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

1.44:1

36879 21737 15142 59% 41% 热心网友
阿拉希盆地PVP

1.33:1

10500 6000 4500 57% 43% 热心网友
寒冰之王PVP

1.32:1

27422 15626 11796 57% 43% 热心网友
圣光之愿PVP

1.3:1

6217 3512 2705 56% 44% 热心网友
甲虫之墙PVP

1.23:1

9450 5212 4238 55% 45% 热心网友
无畏PVP

1.15:1

36604 19611 16993 54% 46% 热心网友
娅尔罗PVP

1.13:1

28586 15156 13430 53% 47% 热心网友
塞卡尔PVP

1.1:1

7942 4164 3778 52% 48% 热心网友
雷霆之击PVP

1.09:1

37163 19379 17784 52% 48% 热心网友
审判PVP

1.07:1

38675 20023 18652 52% 48% 热心网友
维克托PVP

1.06:1

6590 3395 3195 52% 48% 热心网友
阿鲁高PVP

1.05:1

20237 10385 9852 51% 49% 热心网友
碧空之歌PVP

1.02:1

45674 23054 22620 50% 50% 热心网友
埃提耶什PVP

1.01:1

34815 17507 17308 50% 50% 热心网友
沙尔图拉PVP

1:999999999

19775 0 19775 0% 100% 热心网友
奥罗PVP

1:2.26

47963 14728 33235 31% 69% 热心网友
维希度斯PVP

1:2.71

40965 11032 29933 27% 73% 热心网友
布鲁PVP

1:44.18

36777 814 35963 2% 98% 热心网友
比斯巨兽PVP

1:610.38

27512 45 27467 0% 100% 热心网友
巴罗夫PVP

1:1.5

43817 17492 26325 40% 60% 热心网友
水晶之牙PVP

1:2.09

44533 14425 30108 32% 68% 热心网友
霜语PVP

1:57.92

38943 661 38282 2% 98% 热心网友
诺格弗格PVP

1:8.78

31473 3218 28255 10% 90% 热心网友
灰烬使者PVP

1:1.12

48952 23073 25879 47% 53% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:2.06

44807 14625 30182 33% 67% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:1.99

41576 13897 27679 33% 67% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:1.72

43010 15826 27184 37% 63% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:1.22

41172 18538 22634 45% 55% 热心网友
奥金斧PVP

1:2.09

43671 14116 29555 32% 68% 热心网友
维克洛尔PVP

1:2.23

43185 13380 29805 31% 69% 热心网友
骨火PVP

1:2.38

41889 12383 29506 30% 70% 热心网友
帕奇维克PVP

1:27.5

34200 1200 33000 4% 96% 热心网友
秩序之源PVP

1:999999999

19383 0 19383 0% 100% 热心网友
灵风PVP

1:1.46

43407 17623 25784 41% 59% 热心网友
无尽风暴PVP

1:44.04

29138 647 28491 2% 98% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:2.52

39751 11287 28464 28% 72% 热心网友
卓越PVP

1:1.48

38143 15363 22780 40% 60% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:1.67

34809 13033 21776 37% 63% 热心网友
觅心者PVP

1:82.95

29802 355 29447 1% 99% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:999999999

17276 0 17276 0% 100% 热心网友
希尔盖PVP

1:1.91

43737 15022 28715 34% 66% 热心网友
末日之刃PVP

1:1.43

45402 18707 26695 41% 59% 热心网友
辛洛斯PVP

1:1.37

34587 14617 19970 42% 58% 热心网友
狂野之刃PVP

1:1.46

38414 15585 22829 41% 59% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:1.54

29175 11474 17701 39% 61% 热心网友
龙之召唤PVP

1:999999999

39193 0 39193 0% 100% 热心网友
加丁PVP

1:1.12

38417 18089 20328 47% 53% 热心网友
赫洛德PVP

1:7.64

24580 2845 21735 12% 88% 热心网友
吉兹洛克PVP

1:1.1

19748 9409 10339 48% 52% 热心网友
拉姆斯登PVP

1:1.22

16013 7205 8808 45% 55% 热心网友
沙顶PVP

1:999999999

33696 0 33696 0% 100% 热心网友
震地者PVP

1:2.35

39861 11913 27948 30% 70% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:1.58

44850 17363 27487 39% 61% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:2.6

40375 11211 29164 28% 72% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

1:1.5

38341 15319 23022 40% 60% 热心网友
乌洛克PVP

1:999999999

752 0 752 0% 100% 热心网友
光芒PVP

1:1.4

44986 18776 26210 42% 58% 热心网友
布劳缪克丝PVP

1:1.84

9476 3340 6136 35% 65% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

1:1.49

5609 2252 3357 40% 60% 热心网友
神谕林地PVP

1:1.01

16020 7965 8055 50% 50% 热心网友
巨龙沼泽PVP

1:3.99

14880 2980 11900 20% 80% 热心网友
祖尔格拉布PVP

1:1.13

12550 5900 6650 47% 53% 热心网友
流沙岗哨PVP

1:1.03

23414 11531 11883 49% 51% 热心网友
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
沙尔图拉PVP

1:999999999

19775 0 19775 0% 100% 热心网友
秩序之源PVP

1:999999999

19383 0 19383 0% 100% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:999999999

17276 0 17276 0% 100% 热心网友
龙之召唤PVP

1:999999999

39193 0 39193 0% 100% 热心网友
沙顶PVP

1:999999999

33696 0 33696 0% 100% 热心网友
乌洛克PVP

1:999999999

752 0 752 0% 100% 热心网友
比斯巨兽PVP

1:610.38

27512 45 27467 0% 100% 热心网友
觅心者PVP

1:82.95

29802 355 29447 1% 99% 热心网友
霜语PVP

1:57.92

38943 661 38282 2% 98% 热心网友
布鲁PVP

1:44.18

36777 814 35963 2% 98% 热心网友
无尽风暴PVP

1:44.04

29138 647 28491 2% 98% 热心网友
帕奇维克PVP

1:27.5

34200 1200 33000 4% 96% 热心网友
诺格弗格PVP

1:8.78

31473 3218 28255 10% 90% 热心网友
赫洛德PVP

1:7.64

24580 2845 21735 12% 88% 热心网友
巨龙沼泽PVP

1:3.99

14880 2980 11900 20% 80% 热心网友
维希度斯PVP

1:2.71

40965 11032 29933 27% 73% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:2.6

40375 11211 29164 28% 72% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:2.52

39751 11287 28464 28% 72% 热心网友
骨火PVP

1:2.38

41889 12383 29506 30% 70% 热心网友
震地者PVP

1:2.35

39861 11913 27948 30% 70% 热心网友
奥罗PVP

1:2.26

47963 14728 33235 31% 69% 热心网友
维克洛尔PVP

1:2.23

43185 13380 29805 31% 69% 热心网友
水晶之牙PVP

1:2.09

44533 14425 30108 32% 68% 热心网友
奥金斧PVP

1:2.09

43671 14116 29555 32% 68% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:2.06

44807 14625 30182 33% 67% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:1.99

41576 13897 27679 33% 67% 热心网友
希尔盖PVP

1:1.91

43737 15022 28715 34% 66% 热心网友
布劳缪克丝PVP

1:1.84

9476 3340 6136 35% 65% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:1.72

43010 15826 27184 37% 63% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:1.67

34809 13033 21776 37% 63% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:1.58

44850 17363 27487 39% 61% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:1.54

29175 11474 17701 39% 61% 热心网友
巴罗夫PVP

1:1.5

43817 17492 26325 40% 60% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

1:1.5

38341 15319 23022 40% 60% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

1:1.49

5609 2252 3357 40% 60% 热心网友
卓越PVP

1:1.48

38143 15363 22780 40% 60% 热心网友
灵风PVP

1:1.46

43407 17623 25784 41% 59% 热心网友
狂野之刃PVP

1:1.46

38414 15585 22829 41% 59% 热心网友
末日之刃PVP

1:1.43

45402 18707 26695 41% 59% 热心网友
光芒PVP

1:1.4

44986 18776 26210 42% 58% 热心网友
辛洛斯PVP

1:1.37

34587 14617 19970 42% 58% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:1.22

41172 18538 22634 45% 55% 热心网友
拉姆斯登PVP

1:1.22

16013 7205 8808 45% 55% 热心网友
祖尔格拉布PVP

1:1.13

12550 5900 6650 47% 53% 热心网友
灰烬使者PVP

1:1.12

48952 23073 25879 47% 53% 热心网友
加丁PVP

1:1.12

38417 18089 20328 47% 53% 热心网友
吉兹洛克PVP

1:1.1

19748 9409 10339 48% 52% 热心网友
流沙岗哨PVP

1:1.03

23414 11531 11883 49% 51% 热心网友
神谕林地PVP

1:1.01

16020 7965 8055 50% 50% 热心网友
寒脊山小径PVE

2.02:1

41207 27546 13661 67% 33% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.45:1

41264 24402 16862 59% 41% 热心网友
辛迪加RP

999999999:1

39010 39010 0 100% 0% 热心网友
哈霍兰PVP

2.5:1

48574 34681 13893 71% 29% 热心网友
比格沃斯PVP

999999999:1

19643 19643 0 100% 0% 热心网友
木喉要塞RP

1.66:1

20732 12952 7780 62% 38% 热心网友
范克瑞斯PVP

26.2:1

36881 35525 1356 96% 4% 热心网友
狮心PVP

999999999:1

35581 35581 0 100% 0% 热心网友
审判PVP

1.07:1

38675 20023 18652 52% 48% 热心网友
祈福PVP

1.69:1

39245 24650 14595 63% 37% 热心网友
碧空之歌PVP

1.02:1

45674 23054 22620 50% 50% 热心网友
怀特迈恩PVP

999999999:1

31995 31995 0 100% 0% 热心网友
埃提耶什PVP

1.01:1

34815 17507 17308 50% 50% 热心网友
法尔班克斯PVP

999999999:1

34768 34768 0 100% 0% 热心网友
雷霆之击PVP

1.09:1

37163 19379 17784 52% 48% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

1.44:1

36879 21737 15142 59% 41% 热心网友
怒炉PVP

2.37:1

31911 22453 9458 70% 30% 热心网友
娅尔罗PVP

1.13:1

28586 15156 13430 53% 47% 热心网友
雷德PVP

2.06:1

41687 28083 13604 67% 33% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

2.53:1

38423 27525 10898 72% 28% 热心网友
火锤PVP

1.5:1

28468 17064 11404 60% 40% 热心网友
艾隆纳亚PVP

3.07:1

28701 21657 7044 75% 25% 热心网友
迈克斯纳PVP

999999999:1

10085 10085 0 100% 0% 热心网友
曼多基尔PVP

2.95:1

27954 20879 7075 75% 25% 热心网友
法拉克斯PVE

1.48:1

6555 3909 2646 60% 40% 热心网友
匕首岭PVE

3.69:1

40123 31569 8554 79% 21% 热心网友
塞卡尔PVP

1.1:1

7942 4164 3778 52% 48% 热心网友
维克托PVP

1.06:1

6590 3395 3195 52% 48% 热心网友
范沃森PVP

1.91:1

20151 13237 6914 66% 34% 热心网友
无畏PVP

1.15:1

36604 19611 16993 54% 46% 热心网友
阿鲁高PVP

1.05:1

20237 10385 9852 51% 49% 热心网友
龙牙PVP

999999999:1

13185 13185 0 100% 0% 热心网友
法琳娜PVP

999999999:1

7130 7130 0 100% 0% 热心网友
萨弗隆PVP

3.2:1

9907 7550 2357 76% 24% 热心网友
寒冰之王PVP

1.32:1

27422 15626 11796 57% 43% 热心网友
阿拉希盆地PVP

1.33:1

10500 6000 4500 57% 43% 热心网友
圣光之愿PVP

1.3:1

6217 3512 2705 56% 44% 热心网友
甲虫之墙PVP

1.23:1

9450 5212 4238 55% 45% 热心网友
所有

43284

商品

341

联盟

67%

部落

33%

种族

职业

联盟公会前5

激流之傲

the mass of Sartura

極光

群星闪耀

越 域

部落公会前5

云淡风轻

散人天堂

米拉之歌

锋芒

灵魂之尘