NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里
魔兽怀旧服人口普查 - 权威数据专业版
魔兽世界怀旧服人口比例统计展示各大服务器与阵营的人口阵营种族职业等情况,可以查询并上传自己所在大区阵营的数据,更新时间是每天晚上12点。
2021年新统计方式变更为根据插件、拍卖行和WCL的数据综合,取更准确的数据。
插件统计:http://www.nfuwow.com/plugin/detail/artid/392.html
拍卖行物资数据:http://rk.nfuwow.com/index/people.html
选择服务器 上传数据

魔兽怀旧服人口比例上传拍卖行数据

战场阵容: 联盟阵容 部落阵容
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
698772

1:1.31

303021 395751 43% 57%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
183664

1:1.03

90302 93362 49% 51%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
176544

1:2.11

56717 119827 32% 68%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
155081

1:1.26

68711 86370 44% 56%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
183104

1:1.1

87240 95864 48% 52%
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
哈霍兰PVP

49.78:1

22900 22449 451 98% 2% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
帕奇维克PVP

1:452.34

21307 47 21260 0% 100% 热心网友
奥罗PVP

1:248.94

20745 83 20662 0% 100% 热心网友
范克瑞斯PVP

66.99:1

18969 18690 279 99% 1% 热心网友
匕首岭PVE

50.3:1

18569 18207 362 98% 2% 热心网友
祈福PVP

18.1:1

17859 16924 935 95% 5% 热心网友
布鲁PVP

1:30.36

17815 568 17247 3% 97% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.61:1

16103 9924 6179 62% 38% 热心网友
龙之召唤PVP

1:29.04

15112 503 14609 3% 97% 热心网友
碧空之歌PVP

2.09:1

14081 9517 4564 68% 32% 热心网友
狮心PVP

999+:1

13834 13834 0 100% 0% 热心网友
寒脊山小径PVE

5.73:1

13793 11742 2051 85% 15% 热心网友
霜语PVP

1:99.36

13247 132 13115 1% 99% 热心网友
震地者PVP

1:77.72

12832 163 12669 1% 99% 热心网友
埃提耶什PVP

1:2.19

12811 4017 8794 31% 69% 热心网友
雷霆之击PVP

1:1.56

12798 4994 7804 39% 61% 热心网友
奥金斧PVP

1:52.88

12609 234 12375 2% 98% 热心网友
灰烬使者PVP

1:5.15

12194 1984 10210 16% 84% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:56.2

12012 210 11802 2% 98% 热心网友
比格沃斯PVP

1:2.78

11586 3063 8523 26% 74% 热心网友
法尔班克斯PVP

164.81:1

11441 11372 69 99% 1% 热心网友
辛迪加RP

307.09:1

10167 10134 33 100% 0% 热心网友
怒炉PVP

555.72:1

10021 10003 18 100% 0% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

184.15:1

9998 9944 54 99% 1% 热心网友
审判PVP

1.95:1

9784 6467 3317 66% 34% 热心网友
维希度斯PVP

1:81.85

9693 117 9576 1% 99% 热心网友
诺格弗格PVP

1:999+

9324 0 9324 0% 100% 热心网友
觅心者PVP

1:46.16

8961 190 8771 2% 98% 热心网友
雷德PVP

154.33:1

8854 8797 57 99% 1% 热心网友
卓越PVP

1:22.41

8850 378 8472 4% 96% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:999+

8595 0 8595 0% 100% 热心网友
光芒PVP

1:1.75

8529 3098 5431 36% 64% 热心网友
艾隆纳亚PVP

279.79:1

8143 8114 29 100% 0% 热心网友
曼多基尔PVP

999+:1

8033 8033 0 100% 0% 热心网友
巴罗夫PVP

1:71.74

7783 107 7676 1% 99% 热心网友
火锤PVP

970.13:1

7769 7761 8 100% 0% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:69.99

7738 109 7629 1% 99% 热心网友
加丁PVP

1:1.03

7713 3806 3907 49% 51% 热心网友
比斯巨兽PVP

1:999+

7572 0 7572 0% 100% 热心网友
寒冰之王PVP

234.44:1

7534 7502 32 100% 0% 热心网友
水晶之牙PVP

1:138.5

7533 54 7479 1% 99% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:32.43

7489 224 7265 3% 97% 热心网友
沙尔图拉PVP

1:284.12

7413 26 7387 0% 100% 热心网友
秩序之源PVP

1:2.08

7316 2376 4940 32% 68% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

126.23:1

7252 7195 57 99% 1% 热心网友
无畏PVP

1:2.31

7128 2156 4972 30% 70% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:999+

7091 0 7091 0% 100% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:7.27

7071 855 6216 12% 88% 热心网友
无尽风暴PVP

1:22.51

7052 300 6752 4% 96% 热心网友
范沃森PVP

999+:1

7050 7050 0 100% 0% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:5.36

6980 1097 5883 16% 84% 热心网友
法琳娜PVP

999+:1

6871 6871 0 100% 0% 热心网友
怀特迈恩PVP

999+:1

6788 6788 0 100% 0% 热心网友
克罗米PVP

10.76:1

6704 6134 570 91% 9% 热心网友
灵风PVP

1:1632.

6532 4 6528 0% 100% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:10.32

6295 556 5739 9% 91% 热心网友
末日之刃PVP

1:15.63

6269 377 5892 6% 94% 热心网友
厄运之槌PVE

1:1.06

6155 2994 3161 49% 51% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:11.01

6150 512 5638 8% 92% 热心网友
辛洛斯PVP

1:4.92

6150 1038 5112 17% 83% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:60.12

5501 90 5411 2% 98% 热心网友
娅尔罗PVP

266.65:1

5353 5333 20 100% 0% 热心网友
维克洛尔PVP

1:999+

5306 0 5306 0% 100% 热心网友
希尔盖PVP

1:999+

4698 0 4698 0% 100% 热心网友
龙牙PVP

1:29.73

4241 138 4103 3% 97% 热心网友
狂野之刃PVP

1:9.37

4024 388 3636 10% 90% 热心网友
骨火PVP

1:303.

3648 12 3636 0% 100% 热心网友
沙顶PVP

1:362.1

3631 10 3621 0% 100% 热心网友
赫洛德PVP

1:999+

3359 0 3359 0% 100% 热心网友
迈克斯纳PVP

1:48.35

2566 52 2514 2% 98% 热心网友
木喉要塞RP

14.55:1

2411 2256 155 94% 6% 热心网友
阿鲁高PVP

10.6:1

2401 2194 207 91% 9% 热心网友
拉姆斯登PVP

1.48:1

2348 1400 948 60% 40% 热心网友
法拉克斯PVE

4.68:1

1262 1040 222 82% 18% 热心网友
吉兹洛克PVP

2.52:1

749 536 213 72% 28% 热心网友
萨弗隆PVP

999+:1

348 348 0 100% 0% 热心网友
巨龙沼泽PVP

1:999+

328 0 328 0% 100% 热心网友
布劳缪克丝PVP

1:999+

66 0 66 0% 100% 热心网友
维克托PVP

999+:1

60 60 0 100% 0% 热心网友
阿拉希盆地PVP

999+:1

41 41 0 100% 0% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

1:999+

26 0 26 0% 100% 热心网友
乌洛克PVP

999+:1

10 10 0 100% 0% 热心网友
流沙岗哨PVP

999+:1

10 10 0 100% 0% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
塞卡尔PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
神谕林地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
圣光之愿PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
祖尔格拉布PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
甲虫之墙PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
加丁PVP

1:1.03

7713 3806 3907 49% 51% 热心网友
厄运之槌PVE

1:1.06

6155 2994 3161 49% 51% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
拉姆斯登PVP

1.48:1

2348 1400 948 60% 40% 热心网友
雷霆之击PVP

1:1.56

12798 4994 7804 39% 61% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.61:1

16103 9924 6179 62% 38% 热心网友
光芒PVP

1:1.75

8529 3098 5431 36% 64% 热心网友
审判PVP

1.95:1

9784 6467 3317 66% 34% 热心网友
秩序之源PVP

1:2.08

7316 2376 4940 32% 68% 热心网友
碧空之歌PVP

2.09:1

14081 9517 4564 68% 32% 热心网友
埃提耶什PVP

1:2.19

12811 4017 8794 31% 69% 热心网友
无畏PVP

1:2.31

7128 2156 4972 30% 70% 热心网友
吉兹洛克PVP

2.52:1

749 536 213 72% 28% 热心网友
比格沃斯PVP

1:2.78

11586 3063 8523 26% 74% 热心网友
法拉克斯PVE

4.68:1

1262 1040 222 82% 18% 热心网友
辛洛斯PVP

1:4.92

6150 1038 5112 17% 83% 热心网友
灰烬使者PVP

1:5.15

12194 1984 10210 16% 84% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:5.36

6980 1097 5883 16% 84% 热心网友
寒脊山小径PVE

5.73:1

13793 11742 2051 85% 15% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:7.27

7071 855 6216 12% 88% 热心网友
狂野之刃PVP

1:9.37

4024 388 3636 10% 90% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:10.32

6295 556 5739 9% 91% 热心网友
阿鲁高PVP

10.6:1

2401 2194 207 91% 9% 热心网友
克罗米PVP

10.76:1

6704 6134 570 91% 9% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:11.01

6150 512 5638 8% 92% 热心网友
木喉要塞RP

14.55:1

2411 2256 155 94% 6% 热心网友
末日之刃PVP

1:15.63

6269 377 5892 6% 94% 热心网友
祈福PVP

18.1:1

17859 16924 935 95% 5% 热心网友
卓越PVP

1:22.41

8850 378 8472 4% 96% 热心网友
无尽风暴PVP

1:22.51

7052 300 6752 4% 96% 热心网友
龙之召唤PVP

1:29.04

15112 503 14609 3% 97% 热心网友
龙牙PVP

1:29.73

4241 138 4103 3% 97% 热心网友
布鲁PVP

1:30.36

17815 568 17247 3% 97% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:32.43

7489 224 7265 3% 97% 热心网友
觅心者PVP

1:46.16

8961 190 8771 2% 98% 热心网友
迈克斯纳PVP

1:48.35

2566 52 2514 2% 98% 热心网友
哈霍兰PVP

49.78:1

22900 22449 451 98% 2% 热心网友
匕首岭PVE

50.3:1

18569 18207 362 98% 2% 热心网友
奥金斧PVP

1:52.88

12609 234 12375 2% 98% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:56.2

12012 210 11802 2% 98% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:60.12

5501 90 5411 2% 98% 热心网友
范克瑞斯PVP

66.99:1

18969 18690 279 99% 1% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:69.99

7738 109 7629 1% 99% 热心网友
巴罗夫PVP

1:71.74

7783 107 7676 1% 99% 热心网友
震地者PVP

1:77.72

12832 163 12669 1% 99% 热心网友
维希度斯PVP

1:81.85

9693 117 9576 1% 99% 热心网友
霜语PVP

1:99.36

13247 132 13115 1% 99% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

126.23:1

7252 7195 57 99% 1% 热心网友
水晶之牙PVP

1:138.5

7533 54 7479 1% 99% 热心网友
雷德PVP

154.33:1

8854 8797 57 99% 1% 热心网友
法尔班克斯PVP

164.81:1

11441 11372 69 99% 1% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

184.15:1

9998 9944 54 99% 1% 热心网友
寒冰之王PVP

234.44:1

7534 7502 32 100% 0% 热心网友
奥罗PVP

1:248.94

20745 83 20662 0% 100% 热心网友
娅尔罗PVP

266.65:1

5353 5333 20 100% 0% 热心网友
艾隆纳亚PVP

279.79:1

8143 8114 29 100% 0% 热心网友
沙尔图拉PVP

1:284.12

7413 26 7387 0% 100% 热心网友
骨火PVP

1:303.

3648 12 3636 0% 100% 热心网友
辛迪加RP

307.09:1

10167 10134 33 100% 0% 热心网友
沙顶PVP

1:362.1

3631 10 3621 0% 100% 热心网友
帕奇维克PVP

1:452.34

21307 47 21260 0% 100% 热心网友
怒炉PVP

555.72:1

10021 10003 18 100% 0% 热心网友
火锤PVP

970.13:1

7769 7761 8 100% 0% 热心网友
灵风PVP

1:1632.

6532 4 6528 0% 100% 热心网友
比斯巨兽PVP

1:999+

7572 0 7572 0% 100% 热心网友
诺格弗格PVP

1:999+

9324 0 9324 0% 100% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:999+

8595 0 8595 0% 100% 热心网友
维克洛尔PVP

1:999+

5306 0 5306 0% 100% 热心网友
狮心PVP

999+:1

13834 13834 0 100% 0% 热心网友
希尔盖PVP

1:999+

4698 0 4698 0% 100% 热心网友
怀特迈恩PVP

999+:1

6788 6788 0 100% 0% 热心网友
赫洛德PVP

1:999+

3359 0 3359 0% 100% 热心网友
曼多基尔PVP

999+:1

8033 8033 0 100% 0% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:999+

7091 0 7091 0% 100% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
塞卡尔PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
乌洛克PVP

999+:1

10 10 0 100% 0% 热心网友
维克托PVP

999+:1

60 60 0 100% 0% 热心网友
范沃森PVP

999+:1

7050 7050 0 100% 0% 热心网友
布劳缪克丝PVP

1:999+

66 0 66 0% 100% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

1:999+

26 0 26 0% 100% 热心网友
法琳娜PVP

999+:1

6871 6871 0 100% 0% 热心网友
萨弗隆PVP

999+:1

348 348 0 100% 0% 热心网友
阿拉希盆地PVP

999+:1

41 41 0 100% 0% 热心网友
神谕林地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
巨龙沼泽PVP

1:999+

328 0 328 0% 100% 热心网友
圣光之愿PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
祖尔格拉布PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
流沙岗哨PVP

999+:1

10 10 0 100% 0% 热心网友
甲虫之墙PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
狮心PVP

999+:1

13834 13834 0 100% 0% 热心网友
怀特迈恩PVP

999+:1

6788 6788 0 100% 0% 热心网友
曼多基尔PVP

999+:1

8033 8033 0 100% 0% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
塞卡尔PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
乌洛克PVP

999+:1

10 10 0 100% 0% 热心网友
维克托PVP

999+:1

60 60 0 100% 0% 热心网友
范沃森PVP

999+:1

7050 7050 0 100% 0% 热心网友
法琳娜PVP

999+:1

6871 6871 0 100% 0% 热心网友
萨弗隆PVP

999+:1

348 348 0 100% 0% 热心网友
阿拉希盆地PVP

999+:1

41 41 0 100% 0% 热心网友
神谕林地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
圣光之愿PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
祖尔格拉布PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
流沙岗哨PVP

999+:1

10 10 0 100% 0% 热心网友
甲虫之墙PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
火锤PVP

970.13:1

7769 7761 8 100% 0% 热心网友
怒炉PVP

555.72:1

10021 10003 18 100% 0% 热心网友
辛迪加RP

307.09:1

10167 10134 33 100% 0% 热心网友
艾隆纳亚PVP

279.79:1

8143 8114 29 100% 0% 热心网友
娅尔罗PVP

266.65:1

5353 5333 20 100% 0% 热心网友
寒冰之王PVP

234.44:1

7534 7502 32 100% 0% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

184.15:1

9998 9944 54 99% 1% 热心网友
法尔班克斯PVP

164.81:1

11441 11372 69 99% 1% 热心网友
雷德PVP

154.33:1

8854 8797 57 99% 1% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

126.23:1

7252 7195 57 99% 1% 热心网友
范克瑞斯PVP

66.99:1

18969 18690 279 99% 1% 热心网友
匕首岭PVE

50.3:1

18569 18207 362 98% 2% 热心网友
哈霍兰PVP

49.78:1

22900 22449 451 98% 2% 热心网友
祈福PVP

18.1:1

17859 16924 935 95% 5% 热心网友
木喉要塞RP

14.55:1

2411 2256 155 94% 6% 热心网友
克罗米PVP

10.76:1

6704 6134 570 91% 9% 热心网友
阿鲁高PVP

10.6:1

2401 2194 207 91% 9% 热心网友
寒脊山小径PVE

5.73:1

13793 11742 2051 85% 15% 热心网友
法拉克斯PVE

4.68:1

1262 1040 222 82% 18% 热心网友
吉兹洛克PVP

2.52:1

749 536 213 72% 28% 热心网友
碧空之歌PVP

2.09:1

14081 9517 4564 68% 32% 热心网友
审判PVP

1.95:1

9784 6467 3317 66% 34% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.61:1

16103 9924 6179 62% 38% 热心网友
拉姆斯登PVP

1.48:1

2348 1400 948 60% 40% 热心网友
沙尔图拉PVP

1:284.12

7413 26 7387 0% 100% 热心网友
奥罗PVP

1:248.94

20745 83 20662 0% 100% 热心网友
维希度斯PVP

1:81.85

9693 117 9576 1% 99% 热心网友
布鲁PVP

1:30.36

17815 568 17247 3% 97% 热心网友
比斯巨兽PVP

1:999+

7572 0 7572 0% 100% 热心网友
比格沃斯PVP

1:2.78

11586 3063 8523 26% 74% 热心网友
巴罗夫PVP

1:71.74

7783 107 7676 1% 99% 热心网友
水晶之牙PVP

1:138.5

7533 54 7479 1% 99% 热心网友
霜语PVP

1:99.36

13247 132 13115 1% 99% 热心网友
诺格弗格PVP

1:999+

9324 0 9324 0% 100% 热心网友
灰烬使者PVP

1:5.15

12194 1984 10210 16% 84% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:69.99

7738 109 7629 1% 99% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:999+

8595 0 8595 0% 100% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:60.12

5501 90 5411 2% 98% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:5.36

6980 1097 5883 16% 84% 热心网友
奥金斧PVP

1:52.88

12609 234 12375 2% 98% 热心网友
维克洛尔PVP

1:999+

5306 0 5306 0% 100% 热心网友
骨火PVP

1:303.

3648 12 3636 0% 100% 热心网友
帕奇维克PVP

1:452.34

21307 47 21260 0% 100% 热心网友
秩序之源PVP

1:2.08

7316 2376 4940 32% 68% 热心网友
灵风PVP

1:1632.

6532 4 6528 0% 100% 热心网友
无尽风暴PVP

1:22.51

7052 300 6752 4% 96% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:32.43

7489 224 7265 3% 97% 热心网友
卓越PVP

1:22.41

8850 378 8472 4% 96% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:11.01

6150 512 5638 8% 92% 热心网友
觅心者PVP

1:46.16

8961 190 8771 2% 98% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:7.27

7071 855 6216 12% 88% 热心网友
希尔盖PVP

1:999+

4698 0 4698 0% 100% 热心网友
末日之刃PVP

1:15.63

6269 377 5892 6% 94% 热心网友
辛洛斯PVP

1:4.92

6150 1038 5112 17% 83% 热心网友
狂野之刃PVP

1:9.37

4024 388 3636 10% 90% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:10.32

6295 556 5739 9% 91% 热心网友
龙之召唤PVP

1:29.04

15112 503 14609 3% 97% 热心网友
加丁PVP

1:1.03

7713 3806 3907 49% 51% 热心网友
埃提耶什PVP

1:2.19

12811 4017 8794 31% 69% 热心网友
赫洛德PVP

1:999+

3359 0 3359 0% 100% 热心网友
雷霆之击PVP

1:1.56

12798 4994 7804 39% 61% 热心网友
厄运之槌PVE

1:1.06

6155 2994 3161 49% 51% 热心网友
迈克斯纳PVP

1:48.35

2566 52 2514 2% 98% 热心网友
沙顶PVP

1:362.1

3631 10 3621 0% 100% 热心网友
震地者PVP

1:77.72

12832 163 12669 1% 99% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:56.2

12012 210 11802 2% 98% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:999+

7091 0 7091 0% 100% 热心网友
光芒PVP

1:1.75

8529 3098 5431 36% 64% 热心网友
无畏PVP

1:2.31

7128 2156 4972 30% 70% 热心网友
布劳缪克丝PVP

1:999+

66 0 66 0% 100% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

1:999+

26 0 26 0% 100% 热心网友
龙牙PVP

1:29.73

4241 138 4103 3% 97% 热心网友
巨龙沼泽PVP

1:999+

328 0 328 0% 100% 热心网友
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
比斯巨兽PVP

1:999+

7572 0 7572 0% 100% 热心网友
诺格弗格PVP

1:999+

9324 0 9324 0% 100% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:999+

8595 0 8595 0% 100% 热心网友
维克洛尔PVP

1:999+

5306 0 5306 0% 100% 热心网友
希尔盖PVP

1:999+

4698 0 4698 0% 100% 热心网友
赫洛德PVP

1:999+

3359 0 3359 0% 100% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:999+

7091 0 7091 0% 100% 热心网友
布劳缪克丝PVP

1:999+

66 0 66 0% 100% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

1:999+

26 0 26 0% 100% 热心网友
巨龙沼泽PVP

1:999+

328 0 328 0% 100% 热心网友
灵风PVP

1:1632.

6532 4 6528 0% 100% 热心网友
帕奇维克PVP

1:452.34

21307 47 21260 0% 100% 热心网友
沙顶PVP

1:362.1

3631 10 3621 0% 100% 热心网友
骨火PVP

1:303.

3648 12 3636 0% 100% 热心网友
沙尔图拉PVP

1:284.12

7413 26 7387 0% 100% 热心网友
奥罗PVP

1:248.94

20745 83 20662 0% 100% 热心网友
水晶之牙PVP

1:138.5

7533 54 7479 1% 99% 热心网友
霜语PVP

1:99.36

13247 132 13115 1% 99% 热心网友
维希度斯PVP

1:81.85

9693 117 9576 1% 99% 热心网友
震地者PVP

1:77.72

12832 163 12669 1% 99% 热心网友
巴罗夫PVP

1:71.74

7783 107 7676 1% 99% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:69.99

7738 109 7629 1% 99% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:60.12

5501 90 5411 2% 98% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:56.2

12012 210 11802 2% 98% 热心网友
奥金斧PVP

1:52.88

12609 234 12375 2% 98% 热心网友
迈克斯纳PVP

1:48.35

2566 52 2514 2% 98% 热心网友
觅心者PVP

1:46.16

8961 190 8771 2% 98% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:32.43

7489 224 7265 3% 97% 热心网友
布鲁PVP

1:30.36

17815 568 17247 3% 97% 热心网友
龙牙PVP

1:29.73

4241 138 4103 3% 97% 热心网友
龙之召唤PVP

1:29.04

15112 503 14609 3% 97% 热心网友
无尽风暴PVP

1:22.51

7052 300 6752 4% 96% 热心网友
卓越PVP

1:22.41

8850 378 8472 4% 96% 热心网友
末日之刃PVP

1:15.63

6269 377 5892 6% 94% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:11.01

6150 512 5638 8% 92% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:10.32

6295 556 5739 9% 91% 热心网友
狂野之刃PVP

1:9.37

4024 388 3636 10% 90% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:7.27

7071 855 6216 12% 88% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:5.36

6980 1097 5883 16% 84% 热心网友
灰烬使者PVP

1:5.15

12194 1984 10210 16% 84% 热心网友
辛洛斯PVP

1:4.92

6150 1038 5112 17% 83% 热心网友
比格沃斯PVP

1:2.78

11586 3063 8523 26% 74% 热心网友
无畏PVP

1:2.31

7128 2156 4972 30% 70% 热心网友
埃提耶什PVP

1:2.19

12811 4017 8794 31% 69% 热心网友
秩序之源PVP

1:2.08

7316 2376 4940 32% 68% 热心网友
光芒PVP

1:1.75

8529 3098 5431 36% 64% 热心网友
雷霆之击PVP

1:1.56

12798 4994 7804 39% 61% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
厄运之槌PVE

1:1.06

6155 2994 3161 49% 51% 热心网友
加丁PVP

1:1.03

7713 3806 3907 49% 51% 热心网友
寒脊山小径PVE

5.73:1

13793 11742 2051 85% 15% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.61:1

16103 9924 6179 62% 38% 热心网友
辛迪加RP

307.09:1

10167 10134 33 100% 0% 热心网友
哈霍兰PVP

49.78:1

22900 22449 451 98% 2% 热心网友
木喉要塞RP

14.55:1

2411 2256 155 94% 6% 热心网友
范克瑞斯PVP

66.99:1

18969 18690 279 99% 1% 热心网友
狮心PVP

999+:1

13834 13834 0 100% 0% 热心网友
审判PVP

1.95:1

9784 6467 3317 66% 34% 热心网友
祈福PVP

18.1:1

17859 16924 935 95% 5% 热心网友
碧空之歌PVP

2.09:1

14081 9517 4564 68% 32% 热心网友
怀特迈恩PVP

999+:1

6788 6788 0 100% 0% 热心网友
法尔班克斯PVP

164.81:1

11441 11372 69 99% 1% 热心网友
吉兹洛克PVP

2.52:1

749 536 213 72% 28% 热心网友
拉姆斯登PVP

1.48:1

2348 1400 948 60% 40% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

126.23:1

7252 7195 57 99% 1% 热心网友
怒炉PVP

555.72:1

10021 10003 18 100% 0% 热心网友
娅尔罗PVP

266.65:1

5353 5333 20 100% 0% 热心网友
雷德PVP

154.33:1

8854 8797 57 99% 1% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

184.15:1

9998 9944 54 99% 1% 热心网友
火锤PVP

970.13:1

7769 7761 8 100% 0% 热心网友
艾隆纳亚PVP

279.79:1

8143 8114 29 100% 0% 热心网友
曼多基尔PVP

999+:1

8033 8033 0 100% 0% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
法拉克斯PVE

4.68:1

1262 1040 222 82% 18% 热心网友
匕首岭PVE

50.3:1

18569 18207 362 98% 2% 热心网友
塞卡尔PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
乌洛克PVP

999+:1

10 10 0 100% 0% 热心网友
维克托PVP

999+:1

60 60 0 100% 0% 热心网友
范沃森PVP

999+:1

7050 7050 0 100% 0% 热心网友
阿鲁高PVP

10.6:1

2401 2194 207 91% 9% 热心网友
克罗米PVP

10.76:1

6704 6134 570 91% 9% 热心网友
法琳娜PVP

999+:1

6871 6871 0 100% 0% 热心网友
萨弗隆PVP

999+:1

348 348 0 100% 0% 热心网友
寒冰之王PVP

234.44:1

7534 7502 32 100% 0% 热心网友
阿拉希盆地PVP

999+:1

41 41 0 100% 0% 热心网友
神谕林地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
圣光之愿PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
祖尔格拉布PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
流沙岗哨PVP

999+:1

10 10 0 100% 0% 热心网友
甲虫之墙PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
所有

49983

商品

343

联盟

59%

部落

41%

种族

职业

联盟公会前5

激流之傲

the mass of Sartura

極光

群星闪耀

越 域

部落公会前5

云淡风轻

散人天堂

米拉之歌

锋芒

灵魂之尘