NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里
魔兽怀旧服人口普查 - 权威数据专业版
魔兽世界怀旧服人口比例统计展示各大服务器与阵营的人口阵营种族职业等情况,可以查询并上传自己所在大区阵营的数据,更新时间是每天晚上12点。
2021年新统计方式变更为根据插件、拍卖行和WCL的数据综合,取更准确的数据。
插件统计:http://www.nfuwow.com/plugin/detail/artid/392.html
拍卖行物资数据:http://rk.nfuwow.com/index/people.html
选择服务器 上传数据

魔兽怀旧服人口比例上传拍卖行数据

战场阵容: 联盟阵容 部落阵容
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
1142146

1:1.5

457271 684875 40% 60%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
319186

1:1.25

141989 177197 44% 56%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
261694

1:2.6

72609 189085 28% 72%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
262330

1:1.29

114359 147971 44% 56%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
298500

1:1.33

128277 170223 43% 57%
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
帕奇维克PVP

1:76.14

41115 533 40582 1% 99% 热心网友
哈霍兰PVP

91.02:1

39107 38682 425 99% 1% 热心网友
布鲁PVP

1:35.41

38599 1060 37539 3% 97% 热心网友
范克瑞斯PVP

213.69:1

38001 37824 177 100% 0% 热心网友
奥罗PVP

1:77.04

37770 484 37286 1% 99% 热心网友
龙之召唤PVP

1:48.63

35333 712 34621 2% 98% 热心网友
祈福PVP

21.82:1

33820 32338 1482 96% 4% 热心网友
雷霆之击PVP

1:2.28

27630 8412 19218 30% 70% 热心网友
匕首岭PVE

84.1:1

27486 27163 323 99% 1% 热心网友
狮心PVP

309.33:1

26378 26293 85 100% 0% 热心网友
奥金斧PVP

1:218.47

25897 118 25779 0% 100% 热心网友
碧空之歌PVP

1.41:1

25731 15046 10685 58% 42% 热心网友
灰烬使者PVP

1:7.59

24442 2846 21596 12% 88% 热心网友
霜语PVP

1:42.06

24373 566 23807 2% 98% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.7:1

22632 14242 8390 63% 37% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:50.32

21194 413 20781 2% 98% 热心网友
比格沃斯PVP

1:3.41

20415 4631 15784 23% 77% 热心网友
震地者PVP

1:91.77

20410 220 20190 1% 99% 热心网友
维希度斯PVP

1:148.77

20219 135 20084 1% 99% 热心网友
埃提耶什PVP

1:4.75

19654 3421 16233 17% 83% 热心网友
寒脊山小径PVE

5.5:1

17312 14649 2663 85% 15% 热心网友
审判PVP

2.4:1

16416 11581 4835 71% 29% 热心网友
法尔班克斯PVP

320.04:1

16052 16002 50 100% 0% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

58.27:1

15589 15326 263 98% 2% 热心网友
怒炉PVP

227.52:1

15311 15244 67 100% 0% 热心网友
觅心者PVP

1:116.8

15196 129 15067 1% 99% 热心网友
比斯巨兽PVP

1:7375.

14752 2 14750 0% 100% 热心网友
诺格弗格PVP

1:349.79

14733 42 14691 0% 100% 热心网友
雷德PVP

22.94:1

14270 13674 596 96% 4% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:7107.5

14217 2 14215 0% 100% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:130.81

13972 106 13866 1% 99% 热心网友
卓越PVP

1:28.1

13883 477 13406 3% 97% 热心网友
曼多基尔PVP

168.23:1

13369 13290 79 99% 1% 热心网友
光芒PVP

1:2.09

13087 4239 8848 32% 68% 热心网友
水晶之牙PVP

1:42.21

12878 298 12580 2% 98% 热心网友
巴罗夫PVP

1:999+

12469 0 12469 0% 100% 热心网友
无尽风暴PVP

1:35.73

12306 335 11971 3% 97% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:129.75

12160 93 12067 1% 99% 热心网友
辛迪加RP

12082.:1

12083 12082 1 100% 0% 热心网友
寒冰之王PVP

100.:1

11918 11800 118 99% 1% 热心网友
加丁PVP

1:1.2

11845 5396 6449 46% 54% 热心网友
末日之刃PVP

1:37.5

11821 307 11514 3% 97% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:36.03

11738 317 11421 3% 97% 热心网友
火锤PVP

44.61:1

11130 10886 244 98% 2% 热心网友
沙尔图拉PVP

1:45.52

10747 231 10516 2% 98% 热心网友
范沃森PVP

493.1:1

10376 10355 21 100% 0% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

104.83:1

10371 10273 98 99% 1% 热心网友
维克洛尔PVP

1:78.12

10286 130 10156 1% 99% 热心网友
法琳娜PVP

73.55:1

10213 10076 137 99% 1% 热心网友
秩序之源PVP

1:2.56

10045 2818 7227 28% 72% 热心网友
灵风PVP

1:56.71

9868 171 9697 2% 98% 热心网友
克罗米PVP

14.28:1

9827 9184 643 93% 7% 热心网友
艾隆纳亚PVP

147.8:1

9821 9755 66 99% 1% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:11.94

9694 749 8945 8% 92% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:14.18

9337 615 8722 7% 93% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:12.42

9136 681 8455 7% 93% 热心网友
厄运之槌PVE

1:1.14

9007 4212 4795 47% 53% 热心网友
怀特迈恩PVP

316.11:1

8562 8535 27 100% 0% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:105.23

8180 77 8103 1% 99% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:34.06

8170 233 7937 3% 97% 热心网友
希尔盖PVP

1:999+

8065 0 8065 0% 100% 热心网友
辛洛斯PVP

1:7.48

7320 863 6457 12% 88% 热心网友
娅尔罗PVP

181.6:1

7304 7264 40 99% 1% 热心网友
无畏PVP

1:4.64

7200 1276 5924 18% 82% 热心网友
狂野之刃PVP

1:75.09

6848 90 6758 1% 99% 热心网友
骨火PVP

1:999+

5776 0 5776 0% 100% 热心网友
龙牙PVP

1:18.27

4566 237 4329 5% 95% 热心网友
赫洛德PVP

1:4207.

4208 1 4207 0% 100% 热心网友
沙顶PVP

1:362.1

3631 10 3621 0% 100% 热心网友
木喉要塞RP

12.42:1

3153 2918 235 93% 7% 热心网友
阿鲁高PVP

9.2:1

2796 2522 274 90% 10% 热心网友
迈克斯纳PVP

1:18.58

2311 118 2193 5% 95% 热心网友
拉姆斯登PVP

1.42:1

1855 1087 768 59% 41% 热心网友
法拉克斯PVE

4.99:1

1504 1253 251 83% 17% 热心网友
吉兹洛克PVP

1.53:1

740 447 293 60% 40% 热心网友
巨龙沼泽PVP

1:39.9

409 10 399 2% 98% 热心网友
布劳缪克丝PVP

1:1.81

284 101 183 36% 64% 热心网友
萨弗隆PVP

6.22:1

267 230 37 86% 14% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

1:999+

84 0 84 0% 100% 热心网友
维克托PVP

999+:1

27 27 0 100% 0% 热心网友
流沙岗哨PVP

999+:1

27 27 0 100% 0% 热心网友
塞卡尔PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
乌洛克PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
阿拉希盆地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
神谕林地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
圣光之愿PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
祖尔格拉布PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
甲虫之墙PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
厄运之槌PVE

1:1.14

9007 4212 4795 47% 53% 热心网友
加丁PVP

1:1.2

11845 5396 6449 46% 54% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
碧空之歌PVP

1.41:1

25731 15046 10685 58% 42% 热心网友
拉姆斯登PVP

1.42:1

1855 1087 768 59% 41% 热心网友
吉兹洛克PVP

1.53:1

740 447 293 60% 40% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.7:1

22632 14242 8390 63% 37% 热心网友
布劳缪克丝PVP

1:1.81

284 101 183 36% 64% 热心网友
光芒PVP

1:2.09

13087 4239 8848 32% 68% 热心网友
雷霆之击PVP

1:2.28

27630 8412 19218 30% 70% 热心网友
审判PVP

2.4:1

16416 11581 4835 71% 29% 热心网友
秩序之源PVP

1:2.56

10045 2818 7227 28% 72% 热心网友
比格沃斯PVP

1:3.41

20415 4631 15784 23% 77% 热心网友
无畏PVP

1:4.64

7200 1276 5924 18% 82% 热心网友
埃提耶什PVP

1:4.75

19654 3421 16233 17% 83% 热心网友
法拉克斯PVE

4.99:1

1504 1253 251 83% 17% 热心网友
寒脊山小径PVE

5.5:1

17312 14649 2663 85% 15% 热心网友
萨弗隆PVP

6.22:1

267 230 37 86% 14% 热心网友
辛洛斯PVP

1:7.48

7320 863 6457 12% 88% 热心网友
灰烬使者PVP

1:7.59

24442 2846 21596 12% 88% 热心网友
阿鲁高PVP

9.2:1

2796 2522 274 90% 10% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:11.94

9694 749 8945 8% 92% 热心网友
木喉要塞RP

12.42:1

3153 2918 235 93% 7% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:12.42

9136 681 8455 7% 93% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:14.18

9337 615 8722 7% 93% 热心网友
克罗米PVP

14.28:1

9827 9184 643 93% 7% 热心网友
龙牙PVP

1:18.27

4566 237 4329 5% 95% 热心网友
迈克斯纳PVP

1:18.58

2311 118 2193 5% 95% 热心网友
祈福PVP

21.82:1

33820 32338 1482 96% 4% 热心网友
雷德PVP

22.94:1

14270 13674 596 96% 4% 热心网友
卓越PVP

1:28.1

13883 477 13406 3% 97% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:34.06

8170 233 7937 3% 97% 热心网友
布鲁PVP

1:35.41

38599 1060 37539 3% 97% 热心网友
无尽风暴PVP

1:35.73

12306 335 11971 3% 97% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:36.03

11738 317 11421 3% 97% 热心网友
末日之刃PVP

1:37.5

11821 307 11514 3% 97% 热心网友
巨龙沼泽PVP

1:39.9

409 10 399 2% 98% 热心网友
霜语PVP

1:42.06

24373 566 23807 2% 98% 热心网友
水晶之牙PVP

1:42.21

12878 298 12580 2% 98% 热心网友
火锤PVP

44.61:1

11130 10886 244 98% 2% 热心网友
沙尔图拉PVP

1:45.52

10747 231 10516 2% 98% 热心网友
龙之召唤PVP

1:48.63

35333 712 34621 2% 98% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:50.32

21194 413 20781 2% 98% 热心网友
灵风PVP

1:56.71

9868 171 9697 2% 98% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

58.27:1

15589 15326 263 98% 2% 热心网友
法琳娜PVP

73.55:1

10213 10076 137 99% 1% 热心网友
狂野之刃PVP

1:75.09

6848 90 6758 1% 99% 热心网友
帕奇维克PVP

1:76.14

41115 533 40582 1% 99% 热心网友
奥罗PVP

1:77.04

37770 484 37286 1% 99% 热心网友
维克洛尔PVP

1:78.12

10286 130 10156 1% 99% 热心网友
匕首岭PVE

84.1:1

27486 27163 323 99% 1% 热心网友
哈霍兰PVP

91.02:1

39107 38682 425 99% 1% 热心网友
震地者PVP

1:91.77

20410 220 20190 1% 99% 热心网友
寒冰之王PVP

100.:1

11918 11800 118 99% 1% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

104.83:1

10371 10273 98 99% 1% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:105.23

8180 77 8103 1% 99% 热心网友
觅心者PVP

1:116.8

15196 129 15067 1% 99% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:129.75

12160 93 12067 1% 99% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:130.81

13972 106 13866 1% 99% 热心网友
艾隆纳亚PVP

147.8:1

9821 9755 66 99% 1% 热心网友
维希度斯PVP

1:148.77

20219 135 20084 1% 99% 热心网友
曼多基尔PVP

168.23:1

13369 13290 79 99% 1% 热心网友
娅尔罗PVP

181.6:1

7304 7264 40 99% 1% 热心网友
范克瑞斯PVP

213.69:1

38001 37824 177 100% 0% 热心网友
奥金斧PVP

1:218.47

25897 118 25779 0% 100% 热心网友
怒炉PVP

227.52:1

15311 15244 67 100% 0% 热心网友
狮心PVP

309.33:1

26378 26293 85 100% 0% 热心网友
怀特迈恩PVP

316.11:1

8562 8535 27 100% 0% 热心网友
法尔班克斯PVP

320.04:1

16052 16002 50 100% 0% 热心网友
诺格弗格PVP

1:349.79

14733 42 14691 0% 100% 热心网友
沙顶PVP

1:362.1

3631 10 3621 0% 100% 热心网友
范沃森PVP

493.1:1

10376 10355 21 100% 0% 热心网友
赫洛德PVP

1:4207.

4208 1 4207 0% 100% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:7107.5

14217 2 14215 0% 100% 热心网友
比斯巨兽PVP

1:7375.

14752 2 14750 0% 100% 热心网友
辛迪加RP

12082.:1

12083 12082 1 100% 0% 热心网友
巴罗夫PVP

1:999+

12469 0 12469 0% 100% 热心网友
骨火PVP

1:999+

5776 0 5776 0% 100% 热心网友
希尔盖PVP

1:999+

8065 0 8065 0% 100% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

1:999+

84 0 84 0% 100% 热心网友
塞卡尔PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
乌洛克PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
维克托PVP

999+:1

27 27 0 100% 0% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
阿拉希盆地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
神谕林地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
圣光之愿PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
祖尔格拉布PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
流沙岗哨PVP

999+:1

27 27 0 100% 0% 热心网友
甲虫之墙PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
塞卡尔PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
乌洛克PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
维克托PVP

999+:1

27 27 0 100% 0% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
阿拉希盆地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
神谕林地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
圣光之愿PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
祖尔格拉布PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
流沙岗哨PVP

999+:1

27 27 0 100% 0% 热心网友
甲虫之墙PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
辛迪加RP

12082.:1

12083 12082 1 100% 0% 热心网友
范沃森PVP

493.1:1

10376 10355 21 100% 0% 热心网友
法尔班克斯PVP

320.04:1

16052 16002 50 100% 0% 热心网友
怀特迈恩PVP

316.11:1

8562 8535 27 100% 0% 热心网友
狮心PVP

309.33:1

26378 26293 85 100% 0% 热心网友
怒炉PVP

227.52:1

15311 15244 67 100% 0% 热心网友
范克瑞斯PVP

213.69:1

38001 37824 177 100% 0% 热心网友
娅尔罗PVP

181.6:1

7304 7264 40 99% 1% 热心网友
曼多基尔PVP

168.23:1

13369 13290 79 99% 1% 热心网友
艾隆纳亚PVP

147.8:1

9821 9755 66 99% 1% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

104.83:1

10371 10273 98 99% 1% 热心网友
寒冰之王PVP

100.:1

11918 11800 118 99% 1% 热心网友
哈霍兰PVP

91.02:1

39107 38682 425 99% 1% 热心网友
匕首岭PVE

84.1:1

27486 27163 323 99% 1% 热心网友
法琳娜PVP

73.55:1

10213 10076 137 99% 1% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

58.27:1

15589 15326 263 98% 2% 热心网友
火锤PVP

44.61:1

11130 10886 244 98% 2% 热心网友
雷德PVP

22.94:1

14270 13674 596 96% 4% 热心网友
祈福PVP

21.82:1

33820 32338 1482 96% 4% 热心网友
克罗米PVP

14.28:1

9827 9184 643 93% 7% 热心网友
木喉要塞RP

12.42:1

3153 2918 235 93% 7% 热心网友
阿鲁高PVP

9.2:1

2796 2522 274 90% 10% 热心网友
萨弗隆PVP

6.22:1

267 230 37 86% 14% 热心网友
寒脊山小径PVE

5.5:1

17312 14649 2663 85% 15% 热心网友
法拉克斯PVE

4.99:1

1504 1253 251 83% 17% 热心网友
审判PVP

2.4:1

16416 11581 4835 71% 29% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.7:1

22632 14242 8390 63% 37% 热心网友
吉兹洛克PVP

1.53:1

740 447 293 60% 40% 热心网友
拉姆斯登PVP

1.42:1

1855 1087 768 59% 41% 热心网友
碧空之歌PVP

1.41:1

25731 15046 10685 58% 42% 热心网友
沙尔图拉PVP

1:45.52

10747 231 10516 2% 98% 热心网友
奥罗PVP

1:77.04

37770 484 37286 1% 99% 热心网友
维希度斯PVP

1:148.77

20219 135 20084 1% 99% 热心网友
布鲁PVP

1:35.41

38599 1060 37539 3% 97% 热心网友
比斯巨兽PVP

1:7375.

14752 2 14750 0% 100% 热心网友
比格沃斯PVP

1:3.41

20415 4631 15784 23% 77% 热心网友
巴罗夫PVP

1:999+

12469 0 12469 0% 100% 热心网友
水晶之牙PVP

1:42.21

12878 298 12580 2% 98% 热心网友
霜语PVP

1:42.06

24373 566 23807 2% 98% 热心网友
诺格弗格PVP

1:349.79

14733 42 14691 0% 100% 热心网友
灰烬使者PVP

1:7.59

24442 2846 21596 12% 88% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:129.75

12160 93 12067 1% 99% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:130.81

13972 106 13866 1% 99% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:34.06

8170 233 7937 3% 97% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:12.42

9136 681 8455 7% 93% 热心网友
奥金斧PVP

1:218.47

25897 118 25779 0% 100% 热心网友
维克洛尔PVP

1:78.12

10286 130 10156 1% 99% 热心网友
骨火PVP

1:999+

5776 0 5776 0% 100% 热心网友
帕奇维克PVP

1:76.14

41115 533 40582 1% 99% 热心网友
秩序之源PVP

1:2.56

10045 2818 7227 28% 72% 热心网友
灵风PVP

1:56.71

9868 171 9697 2% 98% 热心网友
无尽风暴PVP

1:35.73

12306 335 11971 3% 97% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:36.03

11738 317 11421 3% 97% 热心网友
卓越PVP

1:28.1

13883 477 13406 3% 97% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:14.18

9337 615 8722 7% 93% 热心网友
觅心者PVP

1:116.8

15196 129 15067 1% 99% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:11.94

9694 749 8945 8% 92% 热心网友
希尔盖PVP

1:999+

8065 0 8065 0% 100% 热心网友
末日之刃PVP

1:37.5

11821 307 11514 3% 97% 热心网友
辛洛斯PVP

1:7.48

7320 863 6457 12% 88% 热心网友
狂野之刃PVP

1:75.09

6848 90 6758 1% 99% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:105.23

8180 77 8103 1% 99% 热心网友
龙之召唤PVP

1:48.63

35333 712 34621 2% 98% 热心网友
加丁PVP

1:1.2

11845 5396 6449 46% 54% 热心网友
埃提耶什PVP

1:4.75

19654 3421 16233 17% 83% 热心网友
赫洛德PVP

1:4207.

4208 1 4207 0% 100% 热心网友
雷霆之击PVP

1:2.28

27630 8412 19218 30% 70% 热心网友
厄运之槌PVE

1:1.14

9007 4212 4795 47% 53% 热心网友
迈克斯纳PVP

1:18.58

2311 118 2193 5% 95% 热心网友
沙顶PVP

1:362.1

3631 10 3621 0% 100% 热心网友
震地者PVP

1:91.77

20410 220 20190 1% 99% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:50.32

21194 413 20781 2% 98% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:7107.5

14217 2 14215 0% 100% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

1:999+

84 0 84 0% 100% 热心网友
光芒PVP

1:2.09

13087 4239 8848 32% 68% 热心网友
无畏PVP

1:4.64

7200 1276 5924 18% 82% 热心网友
布劳缪克丝PVP

1:1.81

284 101 183 36% 64% 热心网友
龙牙PVP

1:18.27

4566 237 4329 5% 95% 热心网友
巨龙沼泽PVP

1:39.9

409 10 399 2% 98% 热心网友
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
巴罗夫PVP

1:999+

12469 0 12469 0% 100% 热心网友
骨火PVP

1:999+

5776 0 5776 0% 100% 热心网友
希尔盖PVP

1:999+

8065 0 8065 0% 100% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

1:999+

84 0 84 0% 100% 热心网友
比斯巨兽PVP

1:7375.

14752 2 14750 0% 100% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:7107.5

14217 2 14215 0% 100% 热心网友
赫洛德PVP

1:4207.

4208 1 4207 0% 100% 热心网友
沙顶PVP

1:362.1

3631 10 3621 0% 100% 热心网友
诺格弗格PVP

1:349.79

14733 42 14691 0% 100% 热心网友
奥金斧PVP

1:218.47

25897 118 25779 0% 100% 热心网友
维希度斯PVP

1:148.77

20219 135 20084 1% 99% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:130.81

13972 106 13866 1% 99% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:129.75

12160 93 12067 1% 99% 热心网友
觅心者PVP

1:116.8

15196 129 15067 1% 99% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:105.23

8180 77 8103 1% 99% 热心网友
震地者PVP

1:91.77

20410 220 20190 1% 99% 热心网友
维克洛尔PVP

1:78.12

10286 130 10156 1% 99% 热心网友
奥罗PVP

1:77.04

37770 484 37286 1% 99% 热心网友
帕奇维克PVP

1:76.14

41115 533 40582 1% 99% 热心网友
狂野之刃PVP

1:75.09

6848 90 6758 1% 99% 热心网友
灵风PVP

1:56.71

9868 171 9697 2% 98% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:50.32

21194 413 20781 2% 98% 热心网友
龙之召唤PVP

1:48.63

35333 712 34621 2% 98% 热心网友
沙尔图拉PVP

1:45.52

10747 231 10516 2% 98% 热心网友
水晶之牙PVP

1:42.21

12878 298 12580 2% 98% 热心网友
霜语PVP

1:42.06

24373 566 23807 2% 98% 热心网友
巨龙沼泽PVP

1:39.9

409 10 399 2% 98% 热心网友
末日之刃PVP

1:37.5

11821 307 11514 3% 97% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:36.03

11738 317 11421 3% 97% 热心网友
无尽风暴PVP

1:35.73

12306 335 11971 3% 97% 热心网友
布鲁PVP

1:35.41

38599 1060 37539 3% 97% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:34.06

8170 233 7937 3% 97% 热心网友
卓越PVP

1:28.1

13883 477 13406 3% 97% 热心网友
迈克斯纳PVP

1:18.58

2311 118 2193 5% 95% 热心网友
龙牙PVP

1:18.27

4566 237 4329 5% 95% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:14.18

9337 615 8722 7% 93% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:12.42

9136 681 8455 7% 93% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:11.94

9694 749 8945 8% 92% 热心网友
灰烬使者PVP

1:7.59

24442 2846 21596 12% 88% 热心网友
辛洛斯PVP

1:7.48

7320 863 6457 12% 88% 热心网友
埃提耶什PVP

1:4.75

19654 3421 16233 17% 83% 热心网友
无畏PVP

1:4.64

7200 1276 5924 18% 82% 热心网友
比格沃斯PVP

1:3.41

20415 4631 15784 23% 77% 热心网友
秩序之源PVP

1:2.56

10045 2818 7227 28% 72% 热心网友
雷霆之击PVP

1:2.28

27630 8412 19218 30% 70% 热心网友
光芒PVP

1:2.09

13087 4239 8848 32% 68% 热心网友
布劳缪克丝PVP

1:1.81

284 101 183 36% 64% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
加丁PVP

1:1.2

11845 5396 6449 46% 54% 热心网友
厄运之槌PVE

1:1.14

9007 4212 4795 47% 53% 热心网友
寒脊山小径PVE

5.5:1

17312 14649 2663 85% 15% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.7:1

22632 14242 8390 63% 37% 热心网友
辛迪加RP

12082.:1

12083 12082 1 100% 0% 热心网友
哈霍兰PVP

91.02:1

39107 38682 425 99% 1% 热心网友
木喉要塞RP

12.42:1

3153 2918 235 93% 7% 热心网友
范克瑞斯PVP

213.69:1

38001 37824 177 100% 0% 热心网友
狮心PVP

309.33:1

26378 26293 85 100% 0% 热心网友
审判PVP

2.4:1

16416 11581 4835 71% 29% 热心网友
祈福PVP

21.82:1

33820 32338 1482 96% 4% 热心网友
碧空之歌PVP

1.41:1

25731 15046 10685 58% 42% 热心网友
怀特迈恩PVP

316.11:1

8562 8535 27 100% 0% 热心网友
法尔班克斯PVP

320.04:1

16052 16002 50 100% 0% 热心网友
吉兹洛克PVP

1.53:1

740 447 293 60% 40% 热心网友
拉姆斯登PVP

1.42:1

1855 1087 768 59% 41% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

104.83:1

10371 10273 98 99% 1% 热心网友
怒炉PVP

227.52:1

15311 15244 67 100% 0% 热心网友
娅尔罗PVP

181.6:1

7304 7264 40 99% 1% 热心网友
雷德PVP

22.94:1

14270 13674 596 96% 4% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

58.27:1

15589 15326 263 98% 2% 热心网友
火锤PVP

44.61:1

11130 10886 244 98% 2% 热心网友
艾隆纳亚PVP

147.8:1

9821 9755 66 99% 1% 热心网友
曼多基尔PVP

168.23:1

13369 13290 79 99% 1% 热心网友
法拉克斯PVE

4.99:1

1504 1253 251 83% 17% 热心网友
匕首岭PVE

84.1:1

27486 27163 323 99% 1% 热心网友
塞卡尔PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
乌洛克PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
维克托PVP

999+:1

27 27 0 100% 0% 热心网友
范沃森PVP

493.1:1

10376 10355 21 100% 0% 热心网友
阿鲁高PVP

9.2:1

2796 2522 274 90% 10% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
克罗米PVP

14.28:1

9827 9184 643 93% 7% 热心网友
法琳娜PVP

73.55:1

10213 10076 137 99% 1% 热心网友
萨弗隆PVP

6.22:1

267 230 37 86% 14% 热心网友
寒冰之王PVP

100.:1

11918 11800 118 99% 1% 热心网友
阿拉希盆地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
神谕林地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
圣光之愿PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
祖尔格拉布PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
流沙岗哨PVP

999+:1

27 27 0 100% 0% 热心网友
甲虫之墙PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
所有

49983

商品

343

联盟

59%

部落

41%

种族

职业

联盟公会前5

激流之傲

the mass of Sartura

極光

群星闪耀

越 域

部落公会前5

云淡风轻

散人天堂

米拉之歌

锋芒

灵魂之尘