NFU玩家社区,玩魔兽世界怀旧服的都在这里
魔兽怀旧服人口普查 - 权威数据专业版
魔兽世界怀旧服人口比例统计展示各大服务器与阵营的人口阵营种族职业等情况,可以查询并上传自己所在大区阵营的数据,更新时间是每天晚上12点。
2021年新统计方式变更为根据插件、拍卖行和WCL的数据综合,取更准确的数据。
插件统计:http://www.nfuwow.com/plugin/detail/artid/392.html
拍卖行物资数据:http://rk.nfuwow.com/index/people.html
选择服务器 上传数据

魔兽怀旧服人口比例上传拍卖行数据

战场阵容: 联盟阵容 部落阵容
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
1264061

1:1.52

501837 762224 40% 60%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
370805

1:1.33

159138 211667 43% 57%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
294554

1:3.15

71008 223546 24% 76%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
264424

1:1.22

119156 145268 45% 55%
物资总数 比例 联盟 部落 联盟比例 部落比例
334253

1:1.19

152534 181719 46% 54%
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
匕首岭PVE

58.57:1

36816 36198 618 98% 2% 热心网友
哈霍兰PVP

171.62:1

36078 35869 209 99% 1% 热心网友
祈福PVP

27.06:1

35726 34453 1273 96% 4% 热心网友
震地者PVP

1:50.07

35338 692 34646 2% 98% 热心网友
狮心PVP

126.88:1

35168 34893 275 99% 1% 热心网友
范克瑞斯PVP

286.74:1

35104 34982 122 100% 0% 热心网友
维希度斯PVP

1:334.51

34558 103 34455 0% 100% 热心网友
奥罗PVP

1:69.06

33839 483 33356 1% 99% 热心网友
奥金斧PVP

1:149.1

32721 218 32503 1% 99% 热心网友
比格沃斯PVP

1:7.04

32537 4049 28488 12% 88% 热心网友
帕奇维克PVP

1:164.29

32397 196 32201 1% 99% 热心网友
霜语PVP

1:93.8

32042 338 31704 1% 99% 热心网友
龙之召唤PVP

1:53.03

31932 591 31341 2% 98% 热心网友
埃提耶什PVP

1:29.27

31694 1047 30647 3% 97% 热心网友
法尔班克斯PVP

76.42:1

31355 30950 405 99% 1% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.46:1

30329 18017 12312 59% 41% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:71.21

29894 414 29480 1% 99% 热心网友
布鲁PVP

1:47.98

29583 604 28979 2% 98% 热心网友
雷霆之击PVP

1:21.68

29096 1283 27813 4% 96% 热心网友
怒炉PVP

277.91:1

28449 28347 102 100% 0% 热心网友
灰烬使者PVP

1:25.67

27736 1040 26696 4% 96% 热心网友
维克洛尔PVP

1:999+

26071 0 26071 0% 100% 热心网友
审判PVP

5.13:1

23198 19412 3786 84% 16% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
比斯巨兽PVP

1:277.89

20080 72 20008 0% 100% 热心网友
寒脊山小径PVE

5.8:1

19496 16631 2865 85% 15% 热心网友
雷德PVP

93.68:1

18557 18361 196 99% 1% 热心网友
碧空之歌PVP

13.37:1

17889 16644 1245 93% 7% 热心网友
卓越PVP

1:105.24

17211 162 17049 1% 99% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:134.99

16047 118 15929 1% 99% 热心网友
诺格弗格PVP

1:149.19

15620 104 15516 1% 99% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

169.55:1

15179 15090 89 99% 1% 热心网友
火锤PVP

124.57:1

15068 14948 120 99% 1% 热心网友
觅心者PVP

1:167.92

15034 89 14945 1% 99% 热心网友
加丁PVP

1:1.14

14865 6931 7934 47% 53% 热心网友
曼多基尔PVP

352.05:1

14122 14082 40 100% 0% 热心网友
巴罗夫PVP

1:104.56

13934 132 13802 1% 99% 热心网友
水晶之牙PVP

1:131.6

13923 105 13818 1% 99% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:61.27

13451 216 13235 2% 98% 热心网友
法琳娜PVP

202.05:1

12995 12931 64 100% 0% 热心网友
寒冰之王PVP

63.49:1

12705 12508 197 98% 2% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:132.24

12658 95 12563 1% 99% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:102.14

12171 118 12053 1% 99% 热心网友
无尽风暴PVP

1:218.38

12066 55 12011 0% 100% 热心网友
末日之刃PVP

1:155.05

12016 77 11939 1% 99% 热心网友
范沃森PVP

171.82:1

11579 11512 67 99% 1% 热心网友
光芒PVP

1:4.5

11388 2070 9318 18% 82% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

2263.8:1

11324 11319 5 100% 0% 热心网友
艾隆纳亚PVP

55.29:1

11257 11057 200 98% 2% 热心网友
辛迪加RP

132.8:1

11239 11155 84 99% 1% 热心网友
沙尔图拉PVP

1:116.55

10344 88 10256 1% 99% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:10.79

10329 876 9453 8% 92% 热心网友
灵风PVP

1:48.77

10003 201 9802 2% 98% 热心网友
克罗米PVP

56.47:1

9942 9769 173 98% 2% 热心网友
厄运之槌PVE

1:1.64

9824 3724 6100 38% 62% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:59.59

9270 153 9117 2% 98% 热心网友
秩序之源PVP

1:4.55

9064 1634 7430 18% 82% 热心网友
希尔盖PVP

1:53.66

8472 155 8317 2% 98% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:48.41

8054 163 7891 2% 98% 热心网友
娅尔罗PVP

999+:1

7509 7509 0 100% 0% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:449.67

6760 15 6745 0% 100% 热心网友
怀特迈恩PVP

999+:1

6641 6641 0 100% 0% 热心网友
狂野之刃PVP

1:165.39

6323 38 6285 1% 99% 热心网友
骨火PVP

1:2947.

5896 2 5894 0% 100% 热心网友
辛洛斯PVP

1:999+

5572 0 5572 0% 100% 热心网友
龙牙PVP

1:123.77

3743 30 3713 1% 99% 热心网友
沙顶PVP

1:362.1

3631 10 3621 0% 100% 热心网友
无畏PVP

1:7.05

3019 375 2644 12% 88% 热心网友
赫洛德PVP

1:2908.

2909 1 2908 0% 100% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:19.69

807 39 768 5% 95% 热心网友
迈克斯纳PVP

1:999+

283 0 283 0% 100% 热心网友
阿鲁高PVP

2.46:1

256 182 74 71% 29% 热心网友
木喉要塞RP

1.76:1

215 137 78 64% 36% 热心网友
吉兹洛克PVP

1:999+

118 0 118 0% 100% 热心网友
法拉克斯PVE

1:999+

45 0 45 0% 100% 热心网友
乌洛克PVP

999+:1

29 29 0 100% 0% 热心网友
萨弗隆PVP

999+:1

25 25 0 100% 0% 热心网友
阿拉希盆地PVP

1:24.

25 1 24 4% 96% 热心网友
拉姆斯登PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
塞卡尔PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
维克托PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
布劳缪克丝PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
神谕林地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
巨龙沼泽PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
圣光之愿PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
祖尔格拉布PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
流沙岗哨PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
甲虫之墙PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
加丁PVP

1:1.14

14865 6931 7934 47% 53% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.46:1

30329 18017 12312 59% 41% 热心网友
厄运之槌PVE

1:1.64

9824 3724 6100 38% 62% 热心网友
木喉要塞RP

1.76:1

215 137 78 64% 36% 热心网友
阿鲁高PVP

2.46:1

256 182 74 71% 29% 热心网友
光芒PVP

1:4.5

11388 2070 9318 18% 82% 热心网友
秩序之源PVP

1:4.55

9064 1634 7430 18% 82% 热心网友
审判PVP

5.13:1

23198 19412 3786 84% 16% 热心网友
寒脊山小径PVE

5.8:1

19496 16631 2865 85% 15% 热心网友
比格沃斯PVP

1:7.04

32537 4049 28488 12% 88% 热心网友
无畏PVP

1:7.05

3019 375 2644 12% 88% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:10.79

10329 876 9453 8% 92% 热心网友
碧空之歌PVP

13.37:1

17889 16644 1245 93% 7% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:19.69

807 39 768 5% 95% 热心网友
雷霆之击PVP

1:21.68

29096 1283 27813 4% 96% 热心网友
阿拉希盆地PVP

1:24.

25 1 24 4% 96% 热心网友
灰烬使者PVP

1:25.67

27736 1040 26696 4% 96% 热心网友
祈福PVP

27.06:1

35726 34453 1273 96% 4% 热心网友
埃提耶什PVP

1:29.27

31694 1047 30647 3% 97% 热心网友
布鲁PVP

1:47.98

29583 604 28979 2% 98% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:48.41

8054 163 7891 2% 98% 热心网友
灵风PVP

1:48.77

10003 201 9802 2% 98% 热心网友
震地者PVP

1:50.07

35338 692 34646 2% 98% 热心网友
龙之召唤PVP

1:53.03

31932 591 31341 2% 98% 热心网友
希尔盖PVP

1:53.66

8472 155 8317 2% 98% 热心网友
艾隆纳亚PVP

55.29:1

11257 11057 200 98% 2% 热心网友
克罗米PVP

56.47:1

9942 9769 173 98% 2% 热心网友
匕首岭PVE

58.57:1

36816 36198 618 98% 2% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:59.59

9270 153 9117 2% 98% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:61.27

13451 216 13235 2% 98% 热心网友
寒冰之王PVP

63.49:1

12705 12508 197 98% 2% 热心网友
奥罗PVP

1:69.06

33839 483 33356 1% 99% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:71.21

29894 414 29480 1% 99% 热心网友
法尔班克斯PVP

76.42:1

31355 30950 405 99% 1% 热心网友
雷德PVP

93.68:1

18557 18361 196 99% 1% 热心网友
霜语PVP

1:93.8

32042 338 31704 1% 99% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:102.14

12171 118 12053 1% 99% 热心网友
巴罗夫PVP

1:104.56

13934 132 13802 1% 99% 热心网友
卓越PVP

1:105.24

17211 162 17049 1% 99% 热心网友
沙尔图拉PVP

1:116.55

10344 88 10256 1% 99% 热心网友
龙牙PVP

1:123.77

3743 30 3713 1% 99% 热心网友
火锤PVP

124.57:1

15068 14948 120 99% 1% 热心网友
狮心PVP

126.88:1

35168 34893 275 99% 1% 热心网友
水晶之牙PVP

1:131.6

13923 105 13818 1% 99% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:132.24

12658 95 12563 1% 99% 热心网友
辛迪加RP

132.8:1

11239 11155 84 99% 1% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:134.99

16047 118 15929 1% 99% 热心网友
奥金斧PVP

1:149.1

32721 218 32503 1% 99% 热心网友
诺格弗格PVP

1:149.19

15620 104 15516 1% 99% 热心网友
末日之刃PVP

1:155.05

12016 77 11939 1% 99% 热心网友
帕奇维克PVP

1:164.29

32397 196 32201 1% 99% 热心网友
狂野之刃PVP

1:165.39

6323 38 6285 1% 99% 热心网友
觅心者PVP

1:167.92

15034 89 14945 1% 99% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

169.55:1

15179 15090 89 99% 1% 热心网友
哈霍兰PVP

171.62:1

36078 35869 209 99% 1% 热心网友
范沃森PVP

171.82:1

11579 11512 67 99% 1% 热心网友
法琳娜PVP

202.05:1

12995 12931 64 100% 0% 热心网友
无尽风暴PVP

1:218.38

12066 55 12011 0% 100% 热心网友
比斯巨兽PVP

1:277.89

20080 72 20008 0% 100% 热心网友
怒炉PVP

277.91:1

28449 28347 102 100% 0% 热心网友
范克瑞斯PVP

286.74:1

35104 34982 122 100% 0% 热心网友
维希度斯PVP

1:334.51

34558 103 34455 0% 100% 热心网友
曼多基尔PVP

352.05:1

14122 14082 40 100% 0% 热心网友
沙顶PVP

1:362.1

3631 10 3621 0% 100% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:449.67

6760 15 6745 0% 100% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

2263.8:1

11324 11319 5 100% 0% 热心网友
赫洛德PVP

1:2908.

2909 1 2908 0% 100% 热心网友
骨火PVP

1:2947.

5896 2 5894 0% 100% 热心网友
维克洛尔PVP

1:999+

26071 0 26071 0% 100% 热心网友
辛洛斯PVP

1:999+

5572 0 5572 0% 100% 热心网友
怀特迈恩PVP

999+:1

6641 6641 0 100% 0% 热心网友
吉兹洛克PVP

1:999+

118 0 118 0% 100% 热心网友
拉姆斯登PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
娅尔罗PVP

999+:1

7509 7509 0 100% 0% 热心网友
迈克斯纳PVP

1:999+

283 0 283 0% 100% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
法拉克斯PVE

1:999+

45 0 45 0% 100% 热心网友
塞卡尔PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
乌洛克PVP

999+:1

29 29 0 100% 0% 热心网友
维克托PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
布劳缪克丝PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
萨弗隆PVP

999+:1

25 25 0 100% 0% 热心网友
神谕林地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
巨龙沼泽PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
圣光之愿PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
祖尔格拉布PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
流沙岗哨PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
甲虫之墙PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
怀特迈恩PVP

999+:1

6641 6641 0 100% 0% 热心网友
拉姆斯登PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
娅尔罗PVP

999+:1

7509 7509 0 100% 0% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
塞卡尔PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
乌洛克PVP

999+:1

29 29 0 100% 0% 热心网友
维克托PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
布劳缪克丝PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
萨弗隆PVP

999+:1

25 25 0 100% 0% 热心网友
神谕林地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
巨龙沼泽PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
圣光之愿PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
祖尔格拉布PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
流沙岗哨PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
甲虫之墙PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

2263.8:1

11324 11319 5 100% 0% 热心网友
曼多基尔PVP

352.05:1

14122 14082 40 100% 0% 热心网友
范克瑞斯PVP

286.74:1

35104 34982 122 100% 0% 热心网友
怒炉PVP

277.91:1

28449 28347 102 100% 0% 热心网友
法琳娜PVP

202.05:1

12995 12931 64 100% 0% 热心网友
范沃森PVP

171.82:1

11579 11512 67 99% 1% 热心网友
哈霍兰PVP

171.62:1

36078 35869 209 99% 1% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

169.55:1

15179 15090 89 99% 1% 热心网友
辛迪加RP

132.8:1

11239 11155 84 99% 1% 热心网友
狮心PVP

126.88:1

35168 34893 275 99% 1% 热心网友
火锤PVP

124.57:1

15068 14948 120 99% 1% 热心网友
雷德PVP

93.68:1

18557 18361 196 99% 1% 热心网友
法尔班克斯PVP

76.42:1

31355 30950 405 99% 1% 热心网友
寒冰之王PVP

63.49:1

12705 12508 197 98% 2% 热心网友
匕首岭PVE

58.57:1

36816 36198 618 98% 2% 热心网友
克罗米PVP

56.47:1

9942 9769 173 98% 2% 热心网友
艾隆纳亚PVP

55.29:1

11257 11057 200 98% 2% 热心网友
祈福PVP

27.06:1

35726 34453 1273 96% 4% 热心网友
碧空之歌PVP

13.37:1

17889 16644 1245 93% 7% 热心网友
寒脊山小径PVE

5.8:1

19496 16631 2865 85% 15% 热心网友
审判PVP

5.13:1

23198 19412 3786 84% 16% 热心网友
阿鲁高PVP

2.46:1

256 182 74 71% 29% 热心网友
木喉要塞RP

1.76:1

215 137 78 64% 36% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.46:1

30329 18017 12312 59% 41% 热心网友
沙尔图拉PVP

1:116.55

10344 88 10256 1% 99% 热心网友
奥罗PVP

1:69.06

33839 483 33356 1% 99% 热心网友
维希度斯PVP

1:334.51

34558 103 34455 0% 100% 热心网友
布鲁PVP

1:47.98

29583 604 28979 2% 98% 热心网友
比斯巨兽PVP

1:277.89

20080 72 20008 0% 100% 热心网友
比格沃斯PVP

1:7.04

32537 4049 28488 12% 88% 热心网友
巴罗夫PVP

1:104.56

13934 132 13802 1% 99% 热心网友
水晶之牙PVP

1:131.6

13923 105 13818 1% 99% 热心网友
霜语PVP

1:93.8

32042 338 31704 1% 99% 热心网友
诺格弗格PVP

1:149.19

15620 104 15516 1% 99% 热心网友
灰烬使者PVP

1:25.67

27736 1040 26696 4% 96% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:102.14

12171 118 12053 1% 99% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:134.99

16047 118 15929 1% 99% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:449.67

6760 15 6745 0% 100% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:48.41

8054 163 7891 2% 98% 热心网友
奥金斧PVP

1:149.1

32721 218 32503 1% 99% 热心网友
维克洛尔PVP

1:999+

26071 0 26071 0% 100% 热心网友
骨火PVP

1:2947.

5896 2 5894 0% 100% 热心网友
帕奇维克PVP

1:164.29

32397 196 32201 1% 99% 热心网友
秩序之源PVP

1:4.55

9064 1634 7430 18% 82% 热心网友
灵风PVP

1:48.77

10003 201 9802 2% 98% 热心网友
无尽风暴PVP

1:218.38

12066 55 12011 0% 100% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:132.24

12658 95 12563 1% 99% 热心网友
卓越PVP

1:105.24

17211 162 17049 1% 99% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:59.59

9270 153 9117 2% 98% 热心网友
觅心者PVP

1:167.92

15034 89 14945 1% 99% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:10.79

10329 876 9453 8% 92% 热心网友
希尔盖PVP

1:53.66

8472 155 8317 2% 98% 热心网友
末日之刃PVP

1:155.05

12016 77 11939 1% 99% 热心网友
辛洛斯PVP

1:999+

5572 0 5572 0% 100% 热心网友
狂野之刃PVP

1:165.39

6323 38 6285 1% 99% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:19.69

807 39 768 5% 95% 热心网友
龙之召唤PVP

1:53.03

31932 591 31341 2% 98% 热心网友
加丁PVP

1:1.14

14865 6931 7934 47% 53% 热心网友
埃提耶什PVP

1:29.27

31694 1047 30647 3% 97% 热心网友
赫洛德PVP

1:2908.

2909 1 2908 0% 100% 热心网友
雷霆之击PVP

1:21.68

29096 1283 27813 4% 96% 热心网友
吉兹洛克PVP

1:999+

118 0 118 0% 100% 热心网友
厄运之槌PVE

1:1.64

9824 3724 6100 38% 62% 热心网友
迈克斯纳PVP

1:999+

283 0 283 0% 100% 热心网友
沙顶PVP

1:362.1

3631 10 3621 0% 100% 热心网友
震地者PVP

1:50.07

35338 692 34646 2% 98% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:71.21

29894 414 29480 1% 99% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:61.27

13451 216 13235 2% 98% 热心网友
法拉克斯PVE

1:999+

45 0 45 0% 100% 热心网友
光芒PVP

1:4.5

11388 2070 9318 18% 82% 热心网友
无畏PVP

1:7.05

3019 375 2644 12% 88% 热心网友
龙牙PVP

1:123.77

3743 30 3713 1% 99% 热心网友
阿拉希盆地PVP

1:24.

25 1 24 4% 96% 热心网友
服务器 比例 总数 联盟 部落 联盟比例 部落比例 来源
维克洛尔PVP

1:999+

26071 0 26071 0% 100% 热心网友
辛洛斯PVP

1:999+

5572 0 5572 0% 100% 热心网友
吉兹洛克PVP

1:999+

118 0 118 0% 100% 热心网友
迈克斯纳PVP

1:999+

283 0 283 0% 100% 热心网友
法拉克斯PVE

1:999+

45 0 45 0% 100% 热心网友
骨火PVP

1:2947.

5896 2 5894 0% 100% 热心网友
赫洛德PVP

1:2908.

2909 1 2908 0% 100% 热心网友
黑曜石之锋PVP

1:449.67

6760 15 6745 0% 100% 热心网友
沙顶PVP

1:362.1

3631 10 3621 0% 100% 热心网友
维希度斯PVP

1:334.51

34558 103 34455 0% 100% 热心网友
比斯巨兽PVP

1:277.89

20080 72 20008 0% 100% 热心网友
无尽风暴PVP

1:218.38

12066 55 12011 0% 100% 热心网友
觅心者PVP

1:167.92

15034 89 14945 1% 99% 热心网友
狂野之刃PVP

1:165.39

6323 38 6285 1% 99% 热心网友
帕奇维克PVP

1:164.29

32397 196 32201 1% 99% 热心网友
末日之刃PVP

1:155.05

12016 77 11939 1% 99% 热心网友
诺格弗格PVP

1:149.19

15620 104 15516 1% 99% 热心网友
奥金斧PVP

1:149.1

32721 218 32503 1% 99% 热心网友
萨弗拉斯PVP

1:134.99

16047 118 15929 1% 99% 热心网友
巨龙追猎者PVP

1:132.24

12658 95 12563 1% 99% 热心网友
水晶之牙PVP

1:131.6

13923 105 13818 1% 99% 热心网友
龙牙PVP

1:123.77

3743 30 3713 1% 99% 热心网友
沙尔图拉PVP

1:116.55

10344 88 10256 1% 99% 热心网友
卓越PVP

1:105.24

17211 162 17049 1% 99% 热心网友
巴罗夫PVP

1:104.56

13934 132 13802 1% 99% 热心网友
毁灭之刃PVP

1:102.14

12171 118 12053 1% 99% 热心网友
霜语PVP

1:93.8

32042 338 31704 1% 99% 热心网友
席瓦莱恩PVP

1:71.21

29894 414 29480 1% 99% 热心网友
奥罗PVP

1:69.06

33839 483 33356 1% 99% 热心网友
维克尼拉斯PVP

1:61.27

13451 216 13235 2% 98% 热心网友
巨人追猎者PVP

1:59.59

9270 153 9117 2% 98% 热心网友
希尔盖PVP

1:53.66

8472 155 8317 2% 98% 热心网友
龙之召唤PVP

1:53.03

31932 591 31341 2% 98% 热心网友
震地者PVP

1:50.07

35338 692 34646 2% 98% 热心网友
灵风PVP

1:48.77

10003 201 9802 2% 98% 热心网友
伦鲁迪洛尔PVP

1:48.41

8054 163 7891 2% 98% 热心网友
布鲁PVP

1:47.98

29583 604 28979 2% 98% 热心网友
埃提耶什PVP

1:29.27

31694 1047 30647 3% 97% 热心网友
灰烬使者PVP

1:25.67

27736 1040 26696 4% 96% 热心网友
阿拉希盆地PVP

1:24.

25 1 24 4% 96% 热心网友
雷霆之击PVP

1:21.68

29096 1283 27813 4% 96% 热心网友
阿什坎迪PVP

1:19.69

807 39 768 5% 95% 热心网友
奎尔塞拉PVP

1:10.79

10329 876 9453 8% 92% 热心网友
无畏PVP

1:7.05

3019 375 2644 12% 88% 热心网友
比格沃斯PVP

1:7.04

32537 4049 28488 12% 88% 热心网友
秩序之源PVP

1:4.55

9064 1634 7430 18% 82% 热心网友
光芒PVP

1:4.5

11388 2070 9318 18% 82% 热心网友
厄运之槌PVE

1:1.64

9824 3724 6100 38% 62% 热心网友
诺克塞恩PVP

1:1.31

21418 9279 12139 43% 57% 热心网友
加丁PVP

1:1.14

14865 6931 7934 47% 53% 热心网友
寒脊山小径PVE

5.8:1

19496 16631 2865 85% 15% 热心网友
碧玉矿洞PVE

1.46:1

30329 18017 12312 59% 41% 热心网友
辛迪加RP

132.8:1

11239 11155 84 99% 1% 热心网友
哈霍兰PVP

171.62:1

36078 35869 209 99% 1% 热心网友
木喉要塞RP

1.76:1

215 137 78 64% 36% 热心网友
范克瑞斯PVP

286.74:1

35104 34982 122 100% 0% 热心网友
狮心PVP

126.88:1

35168 34893 275 99% 1% 热心网友
审判PVP

5.13:1

23198 19412 3786 84% 16% 热心网友
祈福PVP

27.06:1

35726 34453 1273 96% 4% 热心网友
碧空之歌PVP

13.37:1

17889 16644 1245 93% 7% 热心网友
怀特迈恩PVP

999+:1

6641 6641 0 100% 0% 热心网友
法尔班克斯PVP

76.42:1

31355 30950 405 99% 1% 热心网友
拉姆斯登PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
安娜丝塔丽PVP

2263.8:1

11324 11319 5 100% 0% 热心网友
怒炉PVP

277.91:1

28449 28347 102 100% 0% 热心网友
娅尔罗PVP

999+:1

7509 7509 0 100% 0% 热心网友
雷德PVP

93.68:1

18557 18361 196 99% 1% 热心网友
德姆塞卡尔PVP

169.55:1

15179 15090 89 99% 1% 热心网友
火锤PVP

124.57:1

15068 14948 120 99% 1% 热心网友
艾隆纳亚PVP

55.29:1

11257 11057 200 98% 2% 热心网友
曼多基尔PVP

352.05:1

14122 14082 40 100% 0% 热心网友
塞雷布拉斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
匕首岭PVE

58.57:1

36816 36198 618 98% 2% 热心网友
塞卡尔PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
乌洛克PVP

999+:1

29 29 0 100% 0% 热心网友
维克托PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
范沃森PVP

171.82:1

11579 11512 67 99% 1% 热心网友
阿鲁高PVP

2.46:1

256 182 74 71% 29% 热心网友
布劳缪克丝PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
伊森迪奥斯PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
克罗米PVP

56.47:1

9942 9769 173 98% 2% 热心网友
法琳娜PVP

202.05:1

12995 12931 64 100% 0% 热心网友
萨弗隆PVP

999+:1

25 25 0 100% 0% 热心网友
寒冰之王PVP

63.49:1

12705 12508 197 98% 2% 热心网友
神谕林地PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
巨龙沼泽PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
圣光之愿PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
祖尔格拉布PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
流沙岗哨PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
甲虫之墙PVP

999+:1

0 0 0 0% 100% 热心网友
所有

49983

商品

342

联盟

59%

部落

41%

种族

职业

联盟公会前5

激流之傲

the mass of Sartura

極光

群星闪耀

越 域

部落公会前5

云淡风轻

散人天堂

米拉之歌

锋芒

灵魂之尘